Jakie leki dla osób po 75. roku życia dostępne są za darmo?

Słowo Seniora wskazuje jakie leki i dla kogo są dostępne nieodpłatnie.
Zgodnie z obwieszczeniem refundacyjnym ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia 1 listopada 2016 roku, osobom, które ukończyły 75 lat, przysługuje prawo do darmowych leków na receptę. Lista preparatów dostępnych bezpłatnie jest aktualizowana co dwa miesiące.

Kto może wypisać receptę na gratisowy środek leczniczy

Osobami uprawnionymi do ordynowania leków z listy dla seniorów są jedynie lekarze i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Dzięki temu ograniczone zostało do minimum przepisywanie jednemu pacjentowi preparatów przez wielu specjalistów, co mogło skutkować przyjmowaniem medykamentów, które wchodzą w interakcje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu. Do lekarza rodzinnego należy kontrola nad wszystkimi środkami, które zalecane są osobie będącej pod jego opieką. Lekarz, który nie jest już czynny zawodowo (ale nie utracił prawa do jego wykonywania), również może wypisać taką receptę najbliższym członkom własnej rodziny.

Bardzo ważne jest by na recepcie w polu: „kod uprawnień dodatkowych” została wpisana litera „S”. Bez niej farmaceuta nie może wydać leku za darmo.

Kto może otrzymać gratisowy medykament

Bezpłatne leki 75+ mogą otrzymać osoby, które mają aktualne ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto ważne jest, by środek został przepisany na schorzenie, które znajduje się we wskazaniach refundacyjnych dołączonych do obwieszczenia Ministerstwa Zdrowia. Uprawniony senior musi mieć ukończone 75 lat w dniu wypisywania recepty. Liczone jest to co do dnia i miesiąca urodzenia i weryfikowane za pomocą numeru pesel lub innego prawnie potwierdzonego dokumentu.

Grupy schorzeń, na które można otrzymać darmowy preparat leczniczy

Choroby i zaburzenia, na które najczęściej cierpią osoby po 75. roku życia były podstawowym kryterium branym pod uwagę w ustalaniu listy gratisowych leków. Wśród nich znalazły się:

 • jaskra
 • demencja, otępienie, choroba Alzheimera
 • zaburzenia psychiczne, zaburzenia nastroju i zachowania
 • udar mózgu
 • choroba Parkinsona
 • cukrzyca: insulinozależna i insulinoniezależna
 • hipercholesterolemia (podwyższone stężenie cholesterolu we krwi)
 • choroby układu sercowo-naczyniowego
 • choroby prostaty (gruczołu krokowego)
 • astma, dychawica oskrzelowa i POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
 • osteoporoza
 • zaburzenia hormonalne.

Warto pamiętać, że na podane schorzenia tylko wybrane preparaty są darmowe. Szczegółowy i aktualny wykaz zawierający dokładne nazwy poszczególnych leków dostępny jest pod adresem: http://75plus.mz.gov.pl/