Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich

Od początku istnienia Fundacji realizowany był program Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. 

Fundusz służył pomocą finansową oraz merytoryczną. Przyznawaliśmy utalentowanym dzieciom i młodzieży stypendia w różnorodnych obszarach: muzycznym, plastycznym, matematycznym czy humanistycznym.

Po dwudziestu latach istnienia Funduszu w 2016 roku program ten został zamknięty.