Starość w Polsce.

Starość według DługoWIECZNYCH – kampanii Gazety Wyborczej wspieranej przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” autor: Anita Karwowska Czy w Polsce starość jest trudniejsza?...
Read More