OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ SENIORA

Po Międzynarodowym Dniu Osób Starszych (1 października) oraz Europejskim Dniu Seniora (20 października) przyszedł czas na obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora!

Coraz więcej dni w kalendarzu wypełniają inicjatywy podnoszące zagadnienie starzenia się oraz zwiększające świadomość społeczną, dotyczącą potrzeb i problemów osób starszych. Ogólnopolski Dzień Seniora, obchodzony 14 listopada, jest często pretekstem do podejmowania lokalnych działań przeciwdziałających wykluczeniu osób starszych oraz służących ich społecznej i kulturalnej aktywizacji.

Nasza Fundacja w ramach realizacji autorskiego programu „Oswajanie starości” od 2013 roku angażuje się w promowanie pozytywnego stosunku do starości oraz większego zainteresowania Seniorami i ich potrzebami. Głównym projektem, wokół którego skupiamy aktualnie większość naszych sił i środków jest tworzenie przyjaznych Seniorom „Kącików Babci i Dziadka”, które powstają poprzez gruntowne odremontowanie pomieszczeń w Domach Pomocy Społecznej i innych, podobnych ośrodkach zrzeszających osoby starsze na terenie całej Polski. Naszym celem jest stworzenie miejsc przytulnych, kolorowych i otwartych na ludzi.

Zachęcamy do sprawdzenia, czy w Waszej lokalnej społeczności odbywają się wydarzenia związane z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Wszystkim osobom starszym składamy najserdeczniejsze życzenia, aby każdy dzień był źródłem radości i uśmiechu oraz przynosił nowe wrażenia 🙂 Życzymy także jak najdłuższego trwania w dobrej kondycji, dużo zdrowia i niezliczonych pokładów energii do działania!