Obrady Kapituły VIII edycji “Wyróżnienia Białej Wstążki” zakończone sukcesem!

28 listopada br. obradowała Kapituła VIII edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”. Spośród nadesłanych kandydatur wyłonieni zostali Laureaci w sześciu kategoriach. Oficjalne wyniki poznamy już 6 grudnia podczas uroczystej Gali organizowanej w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie. Organizatorami są Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.

Już po raz ósmy w historii “Wyróżnienia Białej Wstążki” obradowała Kapituła Konkursu. W jej skład wchodzą: Jolanta Kwaśniewska (Prezeska Fundacji “Porozumienie Bez Barier”), Urszula Nowakowska (Prezeska Centrum Praw Kobiet), Krystyna Kofta, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz, Nina Kowalewska-Motlik oraz pomysłodawca konkursu: Kazimierz Walijewski. Wszyscy jej członkowie to osoby czynnie zaangażowane w działalność promującą sprzeciw wobec przemocy w stosunku do kobiet. W VIII edycji Kapituła zadecydowała o przyznaniu nagród w sześciu kategoriach tym Panom, którzy są zaangażowani w niesienie pomocy ofiarom przemocy oraz przeciwstawiają się stosowaniu jej wobec kobiet. Zdecydowano również o przyznaniu kilku dyplomów specjalnych – wyróżnień.

Kategorie VIII edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”:

  1. Wymiar sprawiedliwości
  2. Instytucje i organizacje pomocowe
  3. Osoby publiczne
  4. Instytucja publiczna
  5. Pracodawca-sponsor
  6. Osoba prywatna

Celem Konkursu jest nagradzanie oraz promowanie wzorowych i bezkompromisowych działań mężczyzn wobec tych, którzy stosują przemoc. Laureatem Wyróżnienia Białej Wstążki może zostać osoba, która nie tyle zachowuje się jak rycerz broniący swojej damy, ale jest rzeczywistym partnerem kobiet i konsekwentnie przeciwstawia się stosowaniu wobec nich przemocy.

Pomysł Wyróżnienia nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki, zainicjowanej w 1991 roku, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, przez grupę ponad 100 tys. kanadyjskich mężczyzn, którzy wystąpili otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet i przypięli sobie symboliczny znak czystości – białą wstążkę, podkreślając w ten sposób swoją postawę życiową: „nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem w świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. Z inicjatywą zorganizowania polskiego Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” wyszli dwaj funkcjonariusze Policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak.

Srebrne wstążeczki, którymi są honorowani Laureaci Konkursu, pochodzą od firmy W.KRUK.

Patronat merytoryczny nad Konkursem objęła Krajowa Rada Komornicza.