Zapraszamy na Galę Finałową Konkursu “Białej Wstążki”!

W najbliższą środę, 6 grudnia br. w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 o godzinie 14:00 odbędzie się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Podczas Gali Finałowej VIII edycji Konkursu będzie miał miejsce panel dyskusyjny na temat prawa do kontaktu jako narzędzia przemocy wobec kobiet i dzieci. Rozmowę poprowadzi Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Udział w panelu wezmą m.in. dr Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Zawadzka – przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostaną w sześciu kategoriach:

  • Wymiar sprawiedliwości,
  • Instytucje i organizacje pomocowe,
  • Osoby publiczne,
  • Instytucje publiczne,
  • Pracodawca – sponsor,
  • Osoby prywatne.

Galę poprowadzi Monika Perdjon.

Oprawę artystyczną zapewni występ Kameralnego Zespołu Folklorystycznego pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego z Centrum Kultury Wilanów.

Do 24 listopada 2017 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyróżniła 28 listopada grudnia 2017 r. Kapituła Konkursowa, w składzie: Pani Urszula Nowakowska, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – policjant: Kazimierz Walijewski.

 

Patronat Merytoryczny:

Krajowa Rada Komornicza oraz Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

 

Więcej informacji na stronach:

Oficjalna strona Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”: www.bialawstazka.org
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”: www.fpbb.pl
Centrum Praw Kobiet: www.cpk.org.pl

 

Partnerzy Gali: