Gala Finałowa VIII Edycji “Wyróżnienia Białej Wstążki” już za nami!

6 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Podczas Gali Finałowej VIII edycji Konkursu miał miejsce panel dyskusyjny nt. „Prawo do kontaktu jako narzędzie przemocy wobec kobiet i dzieci”. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Udział w panelu wzięły Panie: dr Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka, Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Anna Malicka ze Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostały ośmiu Panom w sześciu kategoriach. Laureatami VIII edycji Konkursu zostali:

  • W kategorii Wymiar sprawiedliwości – pan Krzysztof Kisiel
  • W kategorii Instytucje i organizacje pomocowe – panowie Konrad Wojterkowski oraz Piotr Bystrianin
  • W kategorii Osoby publiczne – pan Kacper Kuszewski
  • W kategorii Instytucje publiczne – panowie Leszek Kisiel oraz Jerzy Zawodnik
  • W kategorii Pracodawca – sponsor – pan Krzysztof Banaszak
  • W kategorii Osoby prywatne – pan Szymon Rosołowski

Ponadto Kapituła VIII edycji Konkursu zadecydowała o przyznaniu kilku wyróżnień honorowych, które otrzymali panowie Krzysztof Poganowski oraz Jakub Kobyliński, jak również firma Kręgliccy – restauracje i catering oraz Eques Investment TFI S.A.

Galę poprowadziła Monika Perdjon, a oprawę artystyczną zapewnił występ Kameralnego Zespołu Folklorystycznego pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego z Centrum Kultury Wilanów.

Patronat merytoryczny objęła Krajowa Rada Komornicza oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, a partnerami zostali Centrum Kultury Wilanów i W.KRUK.