15 lutego – Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi

Nowotwory dziecięce znacznie różnią się od tych, które występują u dorosłych. Objawy nowotworu u dziecka są często niecharakterystyczne i mogą występować także w innych chorobach. Także czas ma tu kluczowe znaczenie. Zmiany nowotworowe u dzieci mają bardzo dużą dynamikę. Dla porównania, u osób dorosłych okres podwojenia komórek nowotworowych wynosi średnio 3 miesiące, a u dzieci 3 tygodnie. Z tego względu szybkie rozpoznanie i właściwa terapia zwiększają szansę na całkowite wyleczenie.

Nowotwory u dzieci – mimo, że występują rzadko, stanowią drugą przyczynę zgonu u małych pacjentów. Najmłodsi najczęściej chorują na białaczkę, która stanowi 26% wszystkich chorób nowotworowych wieku dziecięcego. Inne nowotwory występujące u dzieci to: chłoniaki (16%), guzy mózgu (22%) oraz pozostałe nowotwory lite (30%).

FUNDACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z CHOROBAMI NOWOTWOROWYMI APELUJĄ O WYKONYWANIE U DZIECI:
– raz na 6 miesięcy morfologii krwi z rozmazem,
– raz na 2 lata USG jamy brzusznej.

PAMIĘTAJ – #WczesneWykrycieToŻycie !!!