Movie Mówi – bezpłatne międzypokoleniowe warsztaty Pracowni Cotopaxi

W tym tygodniu startuje nowy cykl bezpłatnych warsztatów międzypokoleniowych “Movie Mówi. Międzypokoleniowe opowieści cyfrowe” organizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi”. Celem projektu poza nauką tego jak wykorzystać nowe technologie do budowania autorskich wypowiedzi audiowizualnych jest współpraca międzypokoleniowa i walka ze stereotypami związanymi z wiekiem poprzez bezpośrednią wspólną pracę.

O WARSZTATACH:
Ludzie od zawsze dzielili się historiami, baśniami, mitami, które odtwarzały, jak i kreowały świat, budowały wspólnoty, uczyły, zmieniały. Obecnie mamy więcej środków wyrazu (nowe technologie), które mogą wzbogacić nasz przekaz, wpisując go w dynamikę XXI wieku.
Digital stories, które będziemy tworzyć na warsztatach to krótkie cyfrowe opowieści, na które składają się elementy audiowizualne (zdjęcia, wideo, rysunki, nagrania dźwiękowe) przedstawiające unikalną historię, doświadczenia i emocje twórcy.
Pracę na warsztatach zakończy pokaz specjalny.

DLA KOGO:
zapraszamy młodzież, dorosłych oraz seniorki i seniorów

KIEDY:
(program obejmuje cykl czterech spotkań)
16-17 oraz 23-24 marca
godziny:
w piątki 15:00-19:00, w soboty 10:00-15:00

GDZIE:
Centrum Społeczne PACA (ul. Paca 40)
sala szkoleniowa

ZAPISY/WIĘCEJ INFO.:
tel/sms: 792 799 550
mail: [email protected]