V Piknik Międzypokoleniowy w Towarzystwie Przytułku św. Franciszka Salezego na Solcu

W sobotę 23 czerwca 2018 r. w godz. 11:00-15:00 w ogrodzie Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego przy ul. Solec 36A odbędzie się Piknik Międzypokoleniowy w ramach V Festiwalu Sąsiedzkiego “Wespół w Zespół dla Solca”. Zapraszamy do udziału zarówno Starszych, jak i Młodszych!

Towarzystwo opiekuje się Domem Pomocy Społecznej im. św. Franciszka Salezego, w którym zrealizowaliśmy pierwszy w Polsce “Kącik Babci i Dziadka”. Swoją działalność charytatywną Towarzystwo od 120 lat przy wsparciu ludzi dobrej woli nieprzerwanie skupia na opiece nad osobami starszymi, niedołężnymi i opuszczonymi.

Gratulujemy kolejnej międzypokoleniowej inicjatywy!

Kliknij, by dowiedzieć się więcej o wydarzeniu.