Finałowa Gala IX Edycji “Wyróżnienie Białej Wstążki”

Zdjęcie laureatów IX Edycji “Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

 

Gala Finałowa IX Edycji “Wyróżnienie Białej Wstążki” już za nami!

7 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 odbyła się Gala Finałowa IX edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Wśród zaproszonych gości był Paweł Mariusz Rabiej, pierwszy zastępca prezydenta m.st. Warszawy oraz Jerzy Zawodnik wiceprezydent Radomia.

Podczas Gali Finałowej IX edycji Konkursu odbył się panel dyskusyjny nt. ”Mężczyźni i #MeToo – rok po i co dalej”. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Udział w panelu wzięli Panowie: Łukasz Wójcicki z Grupy Edukatorów Antyprzemocowych – Głos Przeciw Przemocy oraz  Adam Witkowicz ze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Laureatami IX edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” zostało ośmiu Panów wybranych w następujących kategoriach:

Wymiar sprawiedliwości

  1. RAFAŁ SKRĘT – pracuje jako kurator w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu. Od wielu lat zaangażowanym w różne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Jest prawdziwym ambasadorem praw kobiet. W 2018 roku zaangażował się w sosnowiecką kampanię “Użyj mocy bez przemocy”, w której był jednym z koordynatorów.

Instytucje i organizacje pomocowe

  1. WOJCIECH HEYKE– od kilkunastu lat pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i koordynatora Procedury Niebieskie Karty. Jest ekspertem w swojej dziedzinie, upowszechnia specjalistyczną wiedzę z obszaru przemocy. Poprzez umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych i empatię, szczególnym wsparciem obejmuje kobiety doznające przemocy w rodzinie. Towarzyszy kobietom w opracowaniu skutecznego planu pomocy i redaguje pisma procesowe.

Osoby publiczne

  1. ARTUR DUNIN – poseł na Sejm, uczestnik i organizator wielu działań, konferencji, paneli problemowych, debat, akcji społecznych i profilaktycznych. Wolontariusz WOŚP, Fundacji Szpitala Dziecięcego w Łodzi, organizator pokazowych lekcji WF z Arturem Partyką na ternie woj. łódzkiego. Aktywnie pisze listy w ramach akcji Amnesty International. Propagator równości i tolerancji, autor ustawy o związkach partnerskich. Od dzisiaj to także pierwszy poseł, który otrzymał Wyróżnienie Białej Wstążki.
  2. DANIEL QCZAJ– internetowy fenomen docierający do tylu osób, że aż trudno je zliczyć. Jest znany, podziwiany, oglądany i we właściwy sposób kształtuje postawy wobec przemocy i nietolerancji. Jego motto zawiera się w haśle – “Rób dobre rzeczy w zgodzie z sobą, a nie w poczuciu, że jeśli ich nie zrobisz pomyślą, że jesteś złym człowiekiem!…I tak pomyślą! Dbaj o siebie! Masz prawo do mówienia: NIE!” Młodym kobietom pokazuje, że mają prawo do szacunku, że są wspaniałymi matkami, że ich potrzeby są ważne i nikt nie ma prawa mówić co im wolno, a czego nie, że mąż, czy partner, który ich nie wspiera i nie docenia, nie jest właściwym człowiekiem w ich życiu. A wszystko zaczyna się od słów: UKOCHAJ SIEBIE!!!

Pracodawca-sponsor

  1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. za pomoc w readaptacji Ośrodka SOWA, mądry wolontariat pracowniczy i długofalową, niekończąca się  pomoc i wsparcie fundacji Centrum Praw Kobiet. W wolontariacie wzięło udział ok. 40 pracowników Banku, którzy pracowali na rzecz upiększenia Ośrodka SOWA i podniesienia kompetencji społecznych jego mieszkanek.

Osoba prywatna

  1. BARTOSZ BOROWY – jeden z inicjatorów wolontariatu pracowniczego Banku Citi Handlowy. Bardzo zaangażowany w pomoc Ośrodkowi SOWA wymalował pomieszczenia, zaaranżował i wyposażył świetlicę oraz zaprojektował i urządził patio.
  2. ARTUR KOLASA – swoje dzieciństwo wspomina jako gehennę – nieustanne poniżanie i bicie. Piekło zgotował mu ojciec – były milicjant. Kiedy Artur Kolasa dorósł, również stosował przemoc. Popadł w alkoholizm, lekomanię, seksoholizm. Dziś jest wolnym i szczęśliwym człowiekiem, który z domowego piekła wyciąga kobiety w różnych krajach Europy. Jego kandydaturę zgłosiło niezależnie od siebie aż trzynaście kobiet.

Media

  1. BARTŁOMIEJ CZAJA – redaktor naczelny portalu Tuba Chorzowa, patrona medialnego wydarzenia One Billion Rising w Chorzowie.

 

Galę poprowadziła Monika Perdjon, a oprawę artystyczną zapewnił Zespół Alegancka.

Bardzo dziękujemy naszym niezawodnym partnerom: firmie jubilerskiej W.KRUK za, już tradycyjnie, ufundowanie srebrnych „białych wstążek” dla naszych laureatów oraz Centrum Kultury Wilanów, za udostępnienie swoich gościnnych wnętrz dla potrzeb Gali.

Dziękujemy także Patronom wydarzenia: Krajowej Radzie Komorniczej oraz Portalowi Onet Kobieta.