14 MAJA ROZPOCZYNA SIĘ
VI. FESTIWAL SĄSIEDZKI NA SOLCU

14 maja 2019 w godz. 18.00-20.00 obędzie się pierwsze z zaplanowanych wydarzeń Festiwalu – spotkanie poświęcone sytuacji zależnych Seniorów, których położenie najczęściej wynika z wieku, niepełnosprawności lub chorób przewlekłych. O tym, jak można im pomóc, by jak najdłużej mogli mieszkać u siebie, będą rozmawiać panelistki – Pani Marta Białek-Graczyk, prezeska zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych “ę”, superwizorka w programie “Generator Innowacji. Sieci wsparcia” współfinansowanego ze środków EFS, Pani Marta Sadurska, dyrektorka Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, Pani Dorota Zakrzewska, która będzie prowadziła spotkanie, delegat Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przedstawiciele Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego, które realizuje do listopada 2019 r. usługi asystenckie dla seniorów w ich domach.

<kliknij w plakat, żeby powiększyć obraz>