LISTOPAD MIESIĄCEM WSPOMNIEŃ
ALEKSANDRA KONARSKA-SZUBSKA

Wspominamy tych, którzy odeszli.

dr Aleksandra Konarska-Szubska

Była i pozostaje wielkim Przyjacielem naszej Fundacji.

Urodziła się w Warszawie 12 grudnia 1925 roku.

Okupację spędziła w stolicy ucząc się na kompletach utworzonych przez gimnazjum św. Teresy na ulicy Senatorskiej. W 1945 roku, po Powstaniu Warszawskim, dokończyła szkołę średnią w Białymstoku, uzyskując świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Stanisława Augusta. W latach 1945 -1949 studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale rolniczym i po uzyskaniu magisterium z Hodowli Zwierząt Futerkowych podjęła pracę na fermie lisów w Książnicach k. Warszawy. Równocześnie studiowała na wydziale weterynaryjnym – początkowo na Uniwersytecie Warszawskim, a później w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w charakterze redaktora w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, równocześnie odbywając wolontariat na wydziale weterynaryjnym w katedrze interny. Równolegle pisała pracę doktorską pod kierownictwem prof. Stankiewicza na temat stymulatorów wzrostowych związku arsenu u zwierząt.

Była członkiem Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz założycielką i kierowniczką pierwszego Schroniska dla Zwierząt w Warszawie, jak również członkiem zwyczajnym (1969 roku) Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz członkiem honorowym Stowarzyszenia Hodowców Kotów Rasowych (SHKR) w Polsce, a także niemieckiego Katzen Verein Berolina w Berlinie. 1965 roku podjęła pracę w Instytucie Genetyki PAN w Jastrzębcu. W tym czasie obroniła pracę doktorską w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. W 1976 roku została dyrektorem przy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. W 1987 roku zrezygnowała z pełnienia tej funkcji powodu choroby gośćcowej. Członek Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. W Od 1962 do 1998 roku prowadziła prywatny gabinet lekarsko-weterynaryjny w Warszawie na Pradze.  Dr A. Konarska opublikowała 7 prac naukowych, 30 prac popularnonaukowych w Hodowcy Drobnego Inwentarza a także w Przekroju, Kobiecie i Życiu i innych czasopismach. Ponadto napisała 10 książek z dziedziny hodowli kotów.

Zmarła 14.VIII. 2014 roku.