GALA FINAŁOWA X EDYCJI “WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄŻKI” JUŻ ZA NAMI !!!

3. grudnia w Mazowieckim Instytucie Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie odbył się finał X edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacjiDo 22 listopada 2019 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostali mężczyźni wywodzący się z służb mundurowych, wymiaru sprawiedliwości, sfery publicznej oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Laureatów wyłoniła 27. listopada 2019 r. Kapituła Konkursowa w składzie: Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji „Centrum Praw Kobiet”, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.

Tegoroczny Finał X edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” został wpisany w dwudniowe obchody 25-lecia działalności współorganizatora Konkursu – Fundacji Centrum Praw Kobiet.

Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

Wyróżniono 7 Laureatów w 5 kategoriach. Zostało przyznane również jedno Wyróżnienie specjalne:

1. Kategoria: Wymiar sprawiedliwości

Tomasz Plasota

Prawnik. Od lat specjalizujący się w prawie rodzinnym. Stoi murem za kobietami. Zagorzały propagator działań antyprzemocowych. Działa na rzecz kobiet,  wspiera je na każdym etapie wyjścia z przemocowego środowiska. Z ogromnym zaangażowaniem i powodzeniem prowadzi kanały tematyczne w social media. Dla kobiet, które wspiera, jest dostępny 24 godziny na dobę, służy radą, zarówno w zakresie prawnym, jak i motywacyjnym czy psychologicznym.

W zgłoszeniach napisano m.in.: „(…) Właściwy człowiek na właściwym miejscu, dający kobietom nadzieję tam, gdzie inni mężczyźni ją odebrali (…).”

„(…) Stojąc na skraju decyzji o ucieczce od męża, a raczej przemocowca i oprawcy, zobaczyłam konto na Instagramie “Radca Prawny Tomasz Plasota”. Z zapartym tchem zaczęłam czytać i postanowiłam umówić się na spotkanie. Od tej pory najczęściej używany przez Mecenasa hasztag  “#krok po kroku” stał się moim mottem przewodnim w walce o nowe życie (…).”

„(…) Wiele lat byłam  ofiarą przemocy psychicznej i tak naprawdę dopiero mecenas Plasota pomógł mi zrozumieć, w jak bardzo niebezpiecznym momencie życia się znalazłam.  Jego ogromna wiedza i przede wszystkim cierpliwość sprawiają, że kobiety przez niego wspierane na nowo odnajdują swoje szczęście.(…)”

Mikołaj Pietrzak

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W ramach działalności samorządowej wdraża na niespotykaną dotąd skalę politykę równościową. Wspiera i aktywnie uczestnicy w tygodniu przeciw przemocy wobec kobiet. Reprezentuje pro bono osoby wykluczone, w tym również kobiety.

W zgłoszeniu zaznaczono, że Laureat: „(…) Ma bezpośrednie przełożenie na kształtowanie zmian w całym środowisku adwokackim w Polsce, które dotychczas było zmaskulinizowane, a za  przykładem Dziekana Pietrzaka otwiera się na dostrzeganie konieczności zachowania balansu płci i równowagi w dostępie do stanowisk – także dla kobiet. Wspiera działania zmierzające do pokazania, jakim złem jest mowa wykluczenia i dyskryminacji kobiet, zwłaszcza w środowisku adwokackim (…).”

2. Kategoria: Organy ścigania   

mł.asp. Paweł Pawlina

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Wierzbicy. Jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę, wrażliwą na problem przemocy. Na bieżąco współpracuje z kuratorami rodzinnymi oraz do spraw karnych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Bardzo pomocny w rozwiązywaniu trudnych  sytuacji związanych z przemocą domową. Świadomy wagi i skali problemu. Otwarty na zdobywanie nowej wiedzy w tym obszarze. Ponieważ Gmina Wierzbica dysponuje ograniczoną ofertą organizacji pomocowych, osobiste  zaangażowanie dzielnicowego ma ogromne znaczenie dla osób doznających  przemocy.

Jak wskazała jedna z osób zgłaszających kandydaturę: „(…) Dzielnicowy wspiera zespoły robocze, pomaga, daje swój czas, a także możliwości, umiejętności i empatię. Pomaga zawsze, kiedy sytuacja tego wymaga. W gminie nigdy nie było tak pomocnego policjanta, który umie, chce i może!”

3. Kategoria: Osoba publiczna

Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia

Laureat od lat pomaga kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie – najpierw jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracując m.in. w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W ramach tej pracy miał bezpośredni kontakt z kobietami, które doświadczały przemocy ze strony najbliższych, reagował na ich potrzeby i wspierał w trudnych sytuacjach życiowych. Jak sam o sobie mówi, jest najbardziej pozarządowym samorządowcem; wie, że bez odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego NGO-sy nie są w stanie działać skutecznie.

W zgłoszeniu wskazano: „(…) Od lat pomaga kobietom doświadczającym przemocy w  rodzinie poprzez wspieranie wrocławskiego oddziału Fundacji Centrum Praw  Kobiet. Jest mężczyzną, który swoją postawą promuje pozytywny wzorzec  męskości oparty na poszanowaniu wolności i praw oraz równości między  kobietami i mężczyznami.”

4. Kategoria: Osoba prywatna

Kajetan Seredyński

Kajetan Seredyński prowadził wolontaryjnie (wraz z wyróżnionym wcześniej Białą  Wstążką Czesławem Tkaczem) zajęcia samoobrony dla kobiet w ramach współpracy z CPK w Żyrardowie. Uczestniczkami były w większości silnie straumatyzowane ofiary przemocy. W podejściu do nich Laureat wykazał się wyjątkową empatią i kreatywnością, przełamując paraliżujący je strach i ucząc prostych chwytów samoobrony. Kobiety, które uczestniczyły w kursie, uwierzyły dzięki niemu, że mogą się obronić i mają wpływ na rzeczywistość.

W zgłoszeniu mogliśmy przeczytać: „(…) Klientki biorące udział w zajęciach  mówią: “przekonał mnie, że mogę coś zrobić”, “pokazał, że mogę się  obronić”, “pokazał, że mam siłę”, “przekonałam się, że mam  możliwości”(…).”

 „(…) Od wielu osób słyszałam, że Jego postawa w życiu prywatnym i zawodowym była i jest godna naśladowania i zawsze stawał w obronie słabszych (…)”                   

Krzysztof Niciejewski

Laureat jest twórcą nieformalnej grupy Męskie Wsparcie Strajku. Jest ze Strajkiem Kobiet od  pierwszego protestu, który odbył się 3. października 2016 roku we Wrocławiu. Zawsze w cieniu, nigdy w pierwszym szeregu. Uważny, ostrożny, nie zawłaszcza przestrzeni, pilnuje, żeby oddawać innym pole. Pomaga we wszystkich akcjach Strajku Kobiet we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku  i w Warszawie.

Osoba zgłaszająca kandydaturę Laureata wskazała :  „(…) Traktuje swoją rolę przy Strajku Kobiet jak służbę – służbę, która w  ostatnich 3 latach przełożyła się na setki przepracowanych przez niego  bezinteresownie i z oddaniem godzin. Czas nagrodzić człowieka z cienia.”

5. Kategoria: Media 

Gazeta Wyborcza

Gazeta Wyborcza, w tym duży Format, regularnie publikuje artykuły i reportaże dotyczące przemocy wobec kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć. Inicjuje i wspiera prokobiece kampanie społeczne  w tym „Rodzić po ludzku”. To Gazeta była z CPK i Stowarzyszeniem BABA, kiedy  dzień po Czarnym Proteście policja wkroczyła do biur  CPK oraz  BABY z nakazem wydania  dokumentacji i zajęła komputery. Przeprowadzając akcją charytatywną „Czytasz i pomagasz” wybrała Centrum Praw Kobiet jako jedną z trzech organizacji, na rzecz której został przeznaczony dochód ze sprzedaży prenumeraty. Zorganizowała  turniej  piłkarski o Puchar “Wyborczej”, z którego dochód został przekazany  łódzkiemu oddziałowi Centrum Praw Kobiet.

Wyróżnienie specjalne dla pomysłodawcy i inicjatora Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” – Kazimierza Walijewskiego

Kazimierz Walijewski – pomysłodawca Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”  i  zarazem osoba, która poświęca najwięcej czasu na jej prowadzenie i weryfikację zgłoszonych kandydatów. Robi to czysto wolontaryjnie w ramach swojego wolnego czasu. Ponad 10 lat temu przyszedł do Centrum Praw Kobiet z Tomkiem Pietrzakiem z pomysłem organizowania przez CPK konkursu. Jako czynny funkcjonariusz policji angażował się w działania wspierające kobiety doświadczające przemocy, organizował lokalne kampanie Białej Wstążki. Uznał jednak, że przypinanie białej  wstążki wszystkim mężczyznom nie promuje samo w sobie dobrych postaw. Konkurs miał być odpowiedzią na tę sytuację. Miał zachęcać mężczyzn do większego angażowania się w działania przeciwko przemocy wobec kobiet i wspieranie tych kobiet, których prawa są łamane. Chciał pokazać, że są mężczyźni, którzy trzymają ich stronę i poprzez promowanie dobrych praktyk zwiększyć zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz kobiet. W trakcie tej ponad 10-letniej współpracy dał się poznać jako feminista, który nie tylko chce wspierać kobiety i promować mężczyzn, którzy pomagają kobietom, ale również pracować z tymi, którzy tę przemoc stosują. Inicjator Stowarzyszenia Mężczyźni przeciw Przemocy.

Galę poprowadziła Dorota Wellman.

Inicjatywa Wyróżnienia „Białej Wstążki” w Polsce:

W 1991 roku w Kanadzie, w drugą rocznicę masakry w Montrealu, ponad sto tysięcy mężczyzn i chłopców wystąpiło otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę – chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem po świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. W wielu miastach naszego kraju przebiega kampania, w której kobiety i mężczyźni przypinają białe wstążki identyfikując się z krzywdzonymi kobietami. Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Partnerem wydarzenia jest marka W.KRUK

Patronem Wydarzenia jest Business Centre Club

ORGANIZATORZY