SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Od dzisiaj będziemy prezentować sylwetki osób, biorących udział w konkursie “Opiekun Seniora”. Rozstrzygnięcie konkursu – z uwagi na pandemię – nastąpi po wakacjach. Tymczasem zapraszamy do poznania pierwszej kandydatki w kategorii “Profesjonalny Opiekun” – Anny Bucolo.

Miejsce pracy: Promedica24 (od 2016 roku)

Anna Bucolo doświadczenie zawodowe zdobywała podczas swojej czternastoletniej pracy zawodowej we Włoszech. Pani Anna specjalizuje się w pracy z podopiecznymi cierpiącymi na choroby otępienne: demencję, Alzheimera oraz Parkinsona – a więc nie boi się wyzwań i w pełni rozumie trudność pracy z tymi osobami. Niemieckie rodziny są niezwykle zadowolone z pracy pani Anny, co przejawia się tym, że jest ona stałą opiekunką w kilku niemieckich domach, co świadczy o jej wysokich kompetencjach. Pani Anna może być również uznawana za wzór do naśladowania dla pozostałych opiekunek, gdyż pokazuje na czym powinna polegać praca w opiece nad osobą starszą oraz co powinna ze sobą nieść.
Pani Anna w pierwszej kolejności myśli o innych, a nie o sobie. Dzięki swojej ogromnej cierpliwości zjednuje sobie ludzi, co jest cechą fundamentalną każdego opiekuna osób starszych. Bo to właśnie opiekun osoby starszej często staje się niejako nowym członkiem rodziny podopiecznego. Pani Anna obecnie opiekuje się dwoma osobami – panem po udarze, który porusza się na wózku inwalidzkim oraz chorym na Parkinsona o niezwykle trudnym charakterze. Obaj podopieczni wymagają umiejętnej opieki i ogromnej dozy cierpliwości, której pani Annie nie brakuje. Pani Anna jest opanowaną osobą i doskonale radzi sobie z uspokajaniem podopiecznych oraz rozwiązywaniem konfliktów. Posiada również zdolność dopasowywania się do różnych sytuacji, które zastaje w domach swoich podopiecznych. Jest otwarta na ludzi i nowe znajomości, co jest niezwykle istotne w tym zawodzie, chętnie nawiązuje znajomości nie tylko z samymi podopiecznymi ale też z ich rodzinami, sąsiadami, pielęgniarkami i lekarzami, którzy do nich przychodzą. Jak sama przyznaje lubi ludzi. Po odbytym kontrakcie zawsze otrzymuje pozytywne referencje od rodzin, u których pracowała. Podopieczni doceniają jej profesjonalizm, zaangażowanie, spokój, który wnosi do ich domu, a także ciepło, które od niej bije. Pani Anna prywatnie jest taką samą osobą, jak w pracy. Jeśli znajduje się w Polsce większość czasu poświęca swojej chorej mamie, którą również musi się opiekować. Jej mąż mieszka we Włoszech, a synowie w Norwegii. Mimo, że cała rodzina mieszka w różnych częściach świata ich więzy rodzinne są bardzo mocne – wzajemnie się wspierają i pomagają. Pani Anna stara się też odwiedzać ich możliwie jak najczęściej. Wolny czas w Polsce chętnie spędza z sąsiadami, lubi też pracę w ogródku i czytanie.