SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z biogramem pierwszego kandydata w kategorii “Przyjaciel Seniora” – Arkadiusza Lewandowskiego, który związany jest z Klubem Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Arkadiusz Lewandowski z dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem podejmuje działania na rzecz seniorów z terenu miasta Płocka. Powierzone zadania wykonuje wspólnie ze swoją małżonką – wolontariuszką Grażyną Lewandowską. Pan Arkadiusz sam skończył już 60 lat, ale nadal świetnie radzi sobie z majsterkowaniem, drobnymi pracami gospodarczymi, jest także dobrym kierowcą. Te wszystkie przymioty stają się nieocenionym wsparciem dla mniej samodzielnych seniorów. Żona pana Arka zawsze chętnie wspiera podopiecznych ciepłym słowem i rozmową. Takie połączenie cech małżonków sprawia, że tworzą oni doskonały duet, kompleksowo wspierając osoby starsze. Większość realizowanych przez pana Arkadiusza zadań wolontarystycznych skierowana jest do seniorów. Pomaga im w drobnych pracach domowych i naprawach. Podwozi ich, by mogli odwiedzić lekarza czy dotrzeć na rehabilitację. Poza tym robi zakupy. Znajduje wspólny język zarówno z mężczyznami, jak i z kobietami. Rozmowy z panem Arkiem są niezwykle motywujące – co często podkreślają jego podopieczni. Nie raz już udało mu się wyciągnąć z domu seniora dotychczas niezainteresowanego opuszczaniem swoich czterech ścian, zachęcić go do choćby niewielkiej aktywności. To niewątpliwie wartość dodana jego pracy wolontariackiej. Swoją postawą promuje idee wolontariatu, pokazując seniorom, że można z radością podejmować działania w każdym wieku, ciesząc się możliwością pomocy innym. A dla wolontariackiej młodzieży jest wzorem i źródłem inspiracji do działania.