SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Grażyna Najda to kolejna kandydatka w konkursie “Opiekun Seniora” w kategorii “Wolontariusz”. Od lat kieruje zespołem pielęgniarskim Oddziału Geriatrii w Szpitalu SP ZOZ MSWiA im. Zyndrama Kościałkowskiego w Białymstoku.

To osoba promieniująca uśmiechem i empatią wobec wszystkich pacjentów. Widać to każdego dnia, gdy towarzyszy lekarzom w codziennych obchodach lub ocenia ich problemy w procesie całościowej oceny geriatrycznej wraz z zespołem pielęgniarek, fizjoterapeuty i psychologa. Jej zaangażowanie znacznie wykracza poza normalne obowiązki – zawsze potrafi dodać i uzupełnić dane kliniczne, naświetlić problemy rodzinne, środowiskowo – społeczne cierpiącego, często zagubionego w środowisku szpitala seniora. To ona dba o jakość pobytu starszych pacjentów – sprzęt asekuracyjny do lokomocji, sprzęt diagnostyczny, kalendarze i zegary na salach dla poprawy orientacji w czasie i miejscu, dba o kompletność apteczki oddziałowej przy każdym, nawet nietypowym, zleceniu, nadzoruje procedury diagnostyczne, dba o czystość, a przede wszystkich stwarza przyjazną atmosferę w kontaktach z pacjentami i pielęgniarkami. Na porannych raportach zespołu jest zawsze świetnie przygotowana na temat stanu pacjentów, ponieważ mimo dokumentacji z dyżuru osobiście weryfikuje stan pacjentów. To dzięki niej i zespołowi, którym kieruje, chorzy i cierpiący seniorzy mówią, że czują się jak w sanatorium lub „jak w niebie”. Tymczasem średnia wieku chorych tego oddziału to 82 lata, średnia liczba chorób i problemów wymagających terapii to ponad sześć, a co drugi chory ma wywiad upadku, nietrzymania moczu, co trzeci ma cukrzycę, a co piąty epizod hipoglikemii, nie wspominając o powszechnych problemach kardiologicznych, poznawczych i emocjonalnych – te wszystkie trzeba wyrównać w czasie przeciętnie 6-dniowego pobytu pacjenta w oddziale. Pracowitość, optymizm i wiedza Grażyny Najdy sprawia, że wypisywany z oddziału pacjent jest sprawniejszy i pogodniejszy, na co zwracają uwagę rodziny seniorów. Panią Grażynę można zaliczyć do najlepszych profesjonalistek w opiece geriatrycznej, osoby, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.