SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Helena Wójcik jest kandydatką w kategorii “Przyjaciel Seniora”. Ma 82 lata, czworo dzieci, czternaścioro wnucząt i od około półtora roku codziennie wraz z mężem przyjeżdżają do Domu Opieki Józefina kolejką z miejscowości oddalonej o ok. 50 km na godz. 8 rano 5 dni w tygodniu, a czasami też i w święta do dobrowolnej pomocy przy pensjonariuszach – osobach często w zaawansowanym otępieniu, obciążonych chorobami demencyjnymi jak Alzheimer lub Parkinson. W swoim życiu zawodowym aż do emerytury pracowała w państwowych placówkach opiekuńczych domach małego dziecka, żłobkach. Uśmiech zawsze gości na jej pogodnej twarzy oraz posiada niezwykle ciepłe nacechowane empatią i cierpliwością podejście do każdego z naszych podopiecznych, których często jest równolatką lub nawet przewyższa wiekiem. Jest też bardzo lubiana przez podopiecznych oraz cały personel. Wszyscy są pełni podziwu, że pomimo własnych obciążeń związanych z wiekiem znajduje jeszcze energię dla starszych osób w bardziej poszkodowanym położeniu, na tym polega niezwykłość jej kandydatury. Stanowi ona wzór dla innych osób w jej wieku i nie tylko.