SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Irena Lolo zamyka listę kandydatów w kategorii “Przyjaciel Seniora”.  Jest wolontariuszką w Telefonie Życzliwości od początku jego istnienia (od 2015 roku). To projekt realizowany w Łodzi, w którym międzypokoleniowy zespół wolontariuszy udziela przez telefon wsparcia osobom, które potrzebują pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów. Ponadto, prowadzone są serdeczne rozmowy wspierające z osobami dzwoniącymi, którzy potrzebują kontaktu, informacji, porady. Poza Telefonem Życzliwości pani Irena, aktywnie włączyła się od samego początku w nowy projekt “HALOFON”, w którym grono wolontariuszy dzwoni do chętnych podopiecznych- seniorów, którzy potrzebują regularnego kontaktu, rozmów wspierających. W ramach realizacji HALOFONU, nawiązują się relacje między wolontariuszami a podopiecznymi, które wychodzą również poza kontakt telefoniczny.
Pani Irena w ramach HALOFONU, ma kilku podopiecznych, z którymi utrzymuje regularny kontakt. Są wśród nich osoby starsze, którym doskwiera samotność, choroba czy inne problemy życiowe. Dzięki postawie i usposobieniu pani Ireny, która swój wolny czas i energię poświęca innym, jej podopieczni czują się zrozumiani, “zaopiekowani” i wysłuchani, za co wykazują jej wdzięczność. Pani Irena wykazuje się w kontaktach ze swoimi podopiecznymi ogromną empatią, ciepłem, życzliwością, nieustającą chęcią niesienia pomocy. Jeden z podopiecznych pani Ireny – samotny senior, borykający się z lękiem przed bezpośrednim kontaktem z innymi ludźmi, poprzez rozmowy z nią, stopniowo zaczął otwierać się na kontakt z innymi. Po czasie, dał się zaprosić na rozpoczęcie Łódzkich Senioraliów i wyraził chęć osobistego kontaktu z panią Ireną. Dzięki temu spotkaniu, nabrał pewności siebie, odzyskał radość życia i dziś nie wyobraża sobie braku kontaktu z wolontariuszką.
Pani Irena czerpie radość i satysfakcję ze wspierania innych. Deklaruje chęć dalszego wolontariatu, traktuje swoją działalność jako misję społeczną. Jest również mentorką dla nowych wolontariuszy, którzy włączają się w realizację projektów – jest inspiracją dla innych, instruuje, doradza, wyjaśnia. Cieszy się sympatią wśród innych wolontariuszy, postrzegana jest przez nich jako osoba aktywna, otwarta, emanująca dobrą energią.