SYLWETKI KANDYDATÓW W KONKURSIE “OPIEKUN SENIORA” – II ETAP

Ostatnia kandydatka w kategorii “Wolontariusz” to pielęgniarka Katarzyna Kwaśniak. Pracuje na Oddziale Geriatrii szpitala im. WAM w Łodzi. Posiada specjalizację z opieki długoterminowej, liczne kursy kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego, paliatywnego, onkologicznego, diabetologicznego, anestezjologicznego. Przez ostatnich 9 lat pracowała na oddziałach paliatywnym i geriatrii. Od 4 lat jest Oddziałową Oddziału Geriatrii – organizowała od podstaw oddział w szpitalu. Codziennie dokłada wszelkich starań, aby oddział sprawnie funkcjonował, a pacjenci czuli się jak najlepiej w warunkach szpitalnych. Wielokrotnie chwalona przez pacjentów – na oddział płyną liczne podziękowania za troskliwą opiekę podczas pobytu w szpitalu. Za dotychczasową pracę otrzymała w 2015 roku dyplom uznania od Dyrekcji Szpitala im. WAM oraz Krzyż Rubinowy za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce. Opiekuje się uczestnikami szkoleń zawodowych w zakresie opieki senioralnej oraz studentami pielęgniarstwa podczas praktyk. Jest współautorką podręcznika „Koordynowana Opieka Senioralna”.