Pomagamy Uchodźcom z Ukrainy!

Nasza fundacja, we współpracy z Global Empowerment Mission, w ramach współpracy z Wojewodą Mazowieckim realizowała i nadal kontynuuje, następujące zadania:

 • Projekt Relokacja” polegający na pomaganiu ukraińskim uchodźcom wojennym opuścić tymczasowe miejsca pobytu w Warszawie i znalezieniu bezpiecznego schronienia w Polsce, innych krajach Unii Europejskiej i całego świata. Wspieramy zarówno tych, którzy mają  przyjaciół i krewnych w UE i na świecie finansując ich podróż, jak i tych, którzy nie mają do kogo pojechać;
 • dystrybuowanie pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców.

 

Wymienione powyżej zadania realizowane były / są w:

 1. Punkt recepcyjny – Hala „Torwar” (do 8 kwietnia 2022 r.)
 • Projekt Relokacja w pełnym wymiarze
 1. Hala Expo, Warszawa ul. Modlińska 6D.
 • Projekt Relokacja w pełnym wymiarze (do 31 maja 2022 r.)
 • Projekt Relokacja w ramach tzw. „zadań dnia”, czyli relokacji ze wskazaniem konkretnego kierunku przy współpracy z konkretnym partnerem. (1-30 czerwca 2022 r.)
 • Pomoc Humanitarna
 1. Punkt informacyjny – Dworzec Autobusowy Warszawa Zachodnia.
 • Projekt Relokacja w pełnym wymiarze (do 31 maja 2022 r.)
 • Projekt Relokacja w ramach tzw. „zadań dnia”, czyli relokacji ze wskazaniem konkretnego kierunku przy współpracy z konkretnym partnerem (1-30 czerwca 2022 r.)
 1. Punkt informacyjny – Dworzec Centralny w Warszawie.
 • Projekt Relokacja w pełnym wymiarze (do 31 maja 2022 r.)
 • Projekt Relokacja w ramach tzw. „zadań dnia”, czyli relokacji ze wskazaniem konkretnego kierunku przy współpracy z konkretnym partnerem (1-30 czerwca 2022 r.)
 1. PTAK Nadarzyn.
 • Projekt Relokacja w pełnym wymiarze (do 31 maja 2022 r.)
 • Projekt Relokacja w ramach tzw. „zadań dnia”, czyli relokacji ze wskazaniem konkretnego kierunku przy współpracy z konkretnym partnerem (od 1 czerwca 2022 r. – obecnie)
 • Pomoc Humanitarna

 

W wyżej wymienionych punktach nasz zespół pomocowy był / jest oznakowany  w postaci kamizelek z logotypami naszej Fundacji oraz naszego partnera GEM, a także wyposażony jest w identyfikatory zarówno w wersji polskiej jak i ukraińskiej.

Do pracy w wyżej wymienionych punktach Fundacja zrekrutowała zespół pomocowy składający się z liderów (rekrutowanych spośród uchodźców wojennych oraz spośród ukraińskich obywateli od dawna mieszkających w Polsce). Naszym celem było zatrudnienie osób, które pracując w punktach recepcyjnych będą rozumiały język oraz potrzeby i sytuacje życiowe uchodźców. Dzięki zatrudnieniu w projekcie, ukraińskie uchodźczynie – głównie matki – mogły ułożyć sobie na nowo życie w Warszawie, tym samym opuścić punkty recepcyjne i inne miejsca  tymczasowego pobytu dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Jednocześnie pomagać tym, którzy zostali w punktach. Ogrom ciężkiej, ale dającej wielką satysfakcję pracy, zaowocował tysiącami relokacji do krajów Unii Europejskiej i nie tylko, w miejsca każdorazowo sprawdzone, zweryfikowane, dające realną szansę na bezpieczne i perspektywiczne życie. Równolegle świadczyliśmy krótkoterminową pomoc polegającą na zaspokajaniu podstawowych potrzeb uchodźców oraz pomoc humanitarną.

 

Zrekrutowaliśmy do pracy:

 • 35 ukraińskich liderów w marcu,
 • 29 ukraińskich liderów w kwietniu,
 • 30 ukraińskich liderów w maju,
 • 8 ukraińskich liderów w czerwcu (część z naszych liderek – uchodźczyń wojennych zdecydowała się wrócić do Ukrainy).

oraz 5 polskich koordynatorów oraz 1 ukraińską koordynatorkę.

Wszyscy liderzy pracowali / pracują w oparciu o tygodniowe grafiki dla wyżej wymienionych punktów w systemie od czterech (Nadarzyn) poprzez sześć (Expo, Dworzec Zachodni, Torwar) do dwunastu (Dworzec centralny) godzin w ciągu dnia z podziałem na zmiany.

Praca naszego zespołu pomocowego oparta była/jest na bezpośrednim kontakcie „twarzą w twarz” z uchodźcami wojennymi w miejscu ich tymczasowego przebywania poprzez:

 • udzielanie informacji  na temat Projektu Relokacja,
 • rejestracji uchodźców wojennych zainteresowanych  udziałem w Projekcie Relokacja oraz finalnie samej relokacji – czyli przemieszczaniu się uchodźców wojennych z Ukrainy z miejsc tymczasowego pobytu do mieszkań i domów osób oferujących zamieszkanie na terenie Polski i Europy i świata.
 • przekazywania darów – pomocy humanitarnej.

Nasza praca polegała/polega na szybkiej identyfikacji osób, które mają przyjaciół i rodzinę w UE i chcą przemieścić się dalej oraz tych, którzy nie mając krewnych bądź przyjaciół chcieliby relokować się z miejsc tymczasowego pobytu.

Ukraińscy liderzy i polscy koordynatorzy przepracowali w punktach recepcyjnych oraz na dworcach następującą ilość godzin:

 • w miesiącu marcu – 1200 godzin,
 • w miesiącu kwietniu 1677 godzin,
 • w miesiącu maju – 1570 godzin,
 • w miesiącu czerwcu – 177 godzin.

Łącznie nasz zespół pomocowy przepracował: 4 624 godziny.

Łącznie przesłaliśmy do biura podróży ok. 2 250 ankiet celem realizacji relokacji. Jedna ankieta zawierała od 1-7 członków rodziny.

 

„ZADANIE DNIA” W PUNKTACH GDZIE PRZEBYWAJĄ UCHODŹCY.

Równolegle z relokacją poprzez biuro podróży – pomyślnie przeprowadziliśmy działania  relokacyjne w ramach tzw. zadań dnia tj. współpracy ze sprawdzonymi zagranicznymi fundacjami i innymi podmiotami.

W ten sposób relokowaliśmy w ramach współpracy z zewnętrznymi podmiotami 1 056 osób w następujących kierunkach:

Finlandia 40 osób

Hiszpania 11 osób

Hiszpania 40 osób

Niemcy 50 osób

Holandia 80 osób

Finlandia 200 osób

Włochy 50 osób

Austria 250 osób

Włochy 20 osób

Włochy 45 osób

Niemcy 50 osób

Włochy 50 osób

Finlandia 150 osób

Austria 20 osób

Dodatkowo w Hali Expo przy ul. Modlińska 6D zorganizowaliśmy punkt PRACA we współpracy z firmą Brave Care – pracodawcą dla opiekunek i opiekunów osób starszych – w pełni legalną pracę za granicą jako opiekunka/opiekun osób starszych.

Stanowisko to, funkcjonowało od poniedziałku do piątku (w godzinach 10:00-15:00). Udało się uzbierać 10 kart – tak niska liczba wynika z wymagania dotyczącego znajomości języka niemieckiego.

Ponadto, zorganizowaliśmy w punktach recepcyjnych na Torwarze i w Hali Expo Modlińska spotkania uchodźców z dwiema dużymi międzynarodowymi delegacjami.

 

POMOC HUMANITARNA

Realizowaliśmy krótkookresową pomoc w punktach recepcyjnych oraz innych miejscach przebywania uchodźców.

W ramach pomocy humanitarnej, rozdysponowaliśmy w punktach nad którymi Wojewoda sprawuje nadzór – bezpośrednio do rąk Uchodźczyń, następujące produkty, m.in.:

 • Produkty Avon
 • Produkty ROSSMANN
 • Produkty Dr Ireny ERIS S.A.
 • Produkty Starpharmy

oraz:

 • sprzęt jednorazowego użytku typu: kubki, talerze duże + małe, kawa w saszetkach,
 • koce,
 • pościele,
 • odżywki do włosów,
 • środki higieniczne,
 • książeczki do czytania i kolorowania wraz z kredkami, po ukraińsku dla ukraińskich dzieci.

W związku z otwarciem przez naszego partnera magazynu w Tarczynie i napływającej tam z całego świata pomocy humanitarnej zwiększyliśmy ilość i częstotliwość okazywanego wsparcia punktom  zarządzanym przez Wojewodę, czyli tam gdzie przebywają uchodźcy wojenni.

 

KOMUNIKACJA

Od początku realizowania programu, na każdym etapie działania, komunikowaliśmy o wszystkich aktywnościach w miejscach zarządzanych przez Wojewodę, na naszych kanałach w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), nowopowstałej strony internetowej w języku angielskim, a także za pośrednictwem polskich i międzynarodowych mediów tradycyjnych, w wydaniach internetowych i papierowych.

Bezustannie pozostajemy w bieżących kontakcie z liderkami, które wróciły do Ukrainy. Monitujemy ich sytuację wymieniając listy, smsy, telefony.

Obecnie weszliśmy we współpracę z Wojewodą Mazowieckim w ramach niesienia pomocy w Punkcie Informacyjno-Doradczym przy ulicy Nowy Świat 15/17 w Warszawie, w dawnej siedzibie Empik Megastore.

Nasza Fundacja zatowarowywuje punkt w pomoc humanitarną – w zależności od tego, czym na dany moment dysponuje magazyn GEM w Tarczynie. Oddelegowaliśmy 12 ukraińskich uchodźczyń do pracy w w/w punkcie, które doświadczenie zdobywały przez ostatnie trzy miesiące pracując przy Projekcie Relokacja. Również w ramach „zadań dnia”, czyli relokacji ze wskazaniem konkretnego kierunku przy współpracy z konkretnym partnerem, prowadzimy stoisko w niniejszym punkcie.

JESTEŚMY NA FACEBOOKU!

Serdecznie zapraszamy Was do śledzenia naszych działań na Facebooku!