Archwium programów

“Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich” 

Program stypendialny realizowany był przez Jolantę i Aleksandra Kwaśniewskich aż przez 20 lat z myślą o zdolnych dzieciach, którym niezbędne było dodatkowe wsparcie w rozwijaniu swoich ponadprzeciętnych zdolności. Nawet najwspanialszy talent potrzebował pomocy i życzliwości, by w pełni ujawnić swoje możliwości. Nierzadko kwestie finansowe stanowiły barierę dla zdolnych młodych ludzi, ograniczając ich potencjał. Zobacz więcej

„Motylkowe szpitale”

Ideą powstania programu ,,Motylkowe Szpitale’’ było uświadomienie nam, dorosłym, istnienia w dziecięcych myślach nieprzyjemnych skojarzeń związanych z białym kolorem, który dzieciom automatycznie kojarzy się z bólem, cierpieniem i chorobą. Fundacja pragnęła, aby w miarę możliwości likwidować opory najmłodszych i sprawiać, by choć trochę polubili oni miejsca, w których często spędzają tygodnie, miesiące a nawet lata swojego dzieciństwa. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić do szpitali dziecięcych elementy tęczowo-barwnego, baśniowego świata, któremu przyświeca hasło: ,,W kolorze mniej boli”. Dotąd udało nam się ubarwić wnętrza ponad 600 placówek. ZAMKNIĘTY PROGRAM na rzecz starości. Aktualnie tworzymy kolorowe wnętrza ale dla Seniorów. Zobacz więcej

 „One muszą żyć”

Program ,,One muszą żyć’’ był naszą odpowiedzią na dramatyczny stan polskiej służby zdrowia. Miał na celu niesienie pomocy dzieciom z chorobą nowotworową poprzez dofinansowywanie już istniejących stanowisk przeszczepowych i tworzenie nowych. W ramach programu wspieraliśmy Ośrodki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w całej Polsce. Największym naszym przedsięwzięciem było sfinansowanie budowy Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii w Gdańsku. Zobacz więcej

„Możesz zdążyć przed rakiem”

Akcja funkcjonująca pod patronatem Fundacji i przy współudziale firm zaangażowanych w problematykę walki z nowotworami, była przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu uświadomienie kobietom już po 20-m roku życia konieczności regularnej samokontroli piersi. W ramach akcji szczególną troską otoczyliśmy kobiety wiejskie, zwłaszcza te z terenów ubogich i zagrożonych wysokim bezrobociem. W czasie trwania akcji sfinansowaliśmy 15.053 badania mammograficzne dla kobiet oraz kilkadziesiąt badań urologicznych dla mężczyzn. Zobacz więcej

„Otwórzmy dzieciom świat”

W ramach programu Fundacja organizowała wyjazdy dla dzieci, których ojcowie (górnicy, żołnierze, policjanci, strażacy, ratownicy TOPR, marynarze, lotnicy) zginęli podczas pełnienia służbowych obowiązków. Beneficjentami naszych działań były również dzieci z ubogich rodzin wiejskich oraz dzieci po reemisji chorób nowotworowych. Dotychczas miały okazję zwiedzić wiele krajów – m.in. Austrię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Szwecję, Tunezję, Cypr, Grecję, Egipt, Danię, Maroko, Stany Zjednoczone, Gotlandię, Węgry, Włochy, Hiszpanię. Zorganizowaliśmy łącznie 78 zagranicznych i kilkadziesiąt krajowych wyjazdów dla ponad 3.202 dzieci. Zobacz więcej

“O uśmiech dziecka”

We wrześniu 1999 roku z okazji 10 rocznicy przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych „Konwencji o Prawach Dziecka” – dokumentu zawierającego postanowienia, których realizacja daje realną możliwość zapewnienia każdemu dziecku szczęśliwego dzieciństwa – z inicjatywy naszej Fundatorki, będącej wówczas małżonką ówczesnego Prezydenta RP, odbyła się Konferencja Pierwszych Dam w Warszawie. Jej celem było utworzenie lobby na rzecz przestrzegania zapisów Konwencji o Prawach Dziecka. W spotkaniu wzięły udział: Królowa Belgii Paola, Królowa Hiszpanii Zofia, Królowa Jordanii Rania, Królowa Szwecji Sylvia, 12 małżonek prezydentów, a także przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Europejskie standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Europejskie standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową to dokument przygotowany z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej. Zobacz więcej

„Tęczowy most”

Celem projektu było promowanie tolerancyjnych postaw poprzez tworzenie klimatu porozumienia i współpracy między ludźmi należącymi do różnych narodów. Żeby to osiągnąć zorganizowaliśmy letni obóz dla młodzieży z 20 krajów, który dla młodych ludzi stał się okazją do poznania odmiennych kultur i wzrastania w klimacie poszanowania odmiennych tradycji. Znalezienie tego, co łączy, a nie dzieli tę wielokulturową oraz wielonarodową grupę, było podstawowym zadaniem, jaki postawiliśmy przed Tęczowym Mostem. Zobacz więcej

„Klub Szkół Tolerancji”

Klub Szkół Tolerancji powstał jako kontynuacja programu „Tęczowy Most Porozumienia”. Powołaliśmy go do życia we współpracy z trzema gimnazjami: Gimnazjum nr 45 z Warszawy, Gimnazjum nr 14 z Łodzi oraz Publicznym Gimnazjum z Jedwabnego. Zadaniem i nadrzędnym celem Klubu było uczenie tolerancji i wdrażanie jej w życie młodych ludzi, poprzez poznanie, zrozumienie oraz współpracę. Zobacz więcej

„Odnawiamy nadzieję”

Wiosną 2003 roku nasza Fundacja razem z Fundacją TVN „Nie jesteś sam” zainicjowała akcję „Odnawiamy Nadzieję”, której celem był kapitalny remont Centrum Zdrowia Dziecka. Chcieliśmy, aby szpital stał się placówką przyjazną dzieciom, ich rodzicom oraz służbom medycznym. Akcja miała trzy edycje (w latach 2003-2005).

„World Family Summit +3”

Z naszej inicjatywy w dniach 26 – 29 listopada 2007 r. w Warszawie odbył się Światowy Szczyt Rodziny (World Family Summit +3) pod hasłem: „Zwyciężyć nad Ubóstwem: mobilizacja do Działania poprzez Budowanie Zaufania, Porozumienia, Umiejętności i Partnerstwa”. Szczyt zorganizowaliśmy we współpracy ze Światową Organizacją ds. Rodziny (World Family Organization) oraz Krajowym Centrum ds. AIDS. WFO corocznie organizuje Światowy Szczyt ds. Rodziny – konferencję wzmacniającą partnerstwo na rzecz pokoju, bezpieczeństwa, sprawiedliwości, tolerancji, solidarności i dobrobytu na świecie poprzez wzmacnianie i promocję Rodziny.

„Kongres Kobiet Polskich”

Prezeska Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet Polskich i jedną z inicjatorek całego przedsięwzięcia. Zarówno ona, jak i zespół Fundacji „Porozumienie bez Barier”, aktywnie zaangażowała się w organizację trzech pierwszych Kongresów. Szczególnym obszarem zainteresowania Fundacji i jej Prezeski – w ramach Kongresu Kobiet – pozostają kwestie związane z przemocą wobec kobiet.

SIOPE

Z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” w dniu 14 października 2009 roku w Warszawie odbyło się Sympozjum zorganizowane w celu opracowania dokumentu opisującego wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej model opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Patronat merytoryczny objęło SIOPE – Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów Onkologów. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Androulla Vassiliou – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. Zobacz więcej

Europejskie Partnerstwo na rzecz walki z rakiem

W 2009 roku Komisja Europejska zainaugurowała “Europejskie Partnerstwo na rzecz walki z rakiem” na rzecz stworzenia planu przeciwdziałania nowotworom. Zobacz więcej

Koalicja ECPC

Koalicja ECPC powstała w 2003 roku. Mówi jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęstszymi jak i rzadszymi nowotworami. Koalicja ma za zadanie poprawę w dziedzinie profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnej diagnostyki i najlepszych metod leczenia raka, ze zmniejszaniem rozbieżności i nierówności w obrębie Unii Europejskiej. Koalicja ECPC dąży do tego, aby prawodawcy, politycy, pracownicy ochrony zdrowia, media i opinia publiczna dostrzegli powagę raka i konieczność wspólnych działań, mających zmniejszyć liczbę niepotrzebnych zgonów i cierpień Zobacz więcej

Programy prozdrowotne

Zrealizowaliśmy kilka dużych profilaktyczno-edukacyjnych programów prozdrowotnych. Tysiące billboardów, plakatów, ulotek i książek dotarło do setek tysięcy ludzi, m.in.:

„Miej serce i dbaj o serce”
Ta ogólnopolska akcja profilaktyki chorób serca miała na celu uświadomienie  zagrożeń wynikających z chorób układu krążenia, jak również propagowała działania profilaktyczne w celu 
uniknięcia chorób serca.

„Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien”
Ten program zaadresowaliśmy do mężczyzn, by nakłonić ich do odwiedzania gabinetów lekarskich wówczas, kiedy pojawiają się pierwsze symptomy choroby, a nie wtedy, gdy jest już za późno na działania zaradcze. Zaprosiliśmy do udziału znakomitych znawców medycyny, dzięki czemu powstała książka-przewodnik po zdrowiu, która w sposób mądry, prostymi słowami mówi o sprawach ważnych – i niejednokrotnie trudnych – dla mężczyzn, zachęcając ich do dbania o siebie i profilaktyki.

„Słodkiego nowego życia”
Ten program zaadresowaliśmy do osób dotkniętych cukrzycą, a także do tych, którym choroba ta zagraża. ,,Słodkiego”, bo słodycz jest symbolem szczęścia i życiowego sukcesu. ,,Nowego’’, bo to, co nowe, daje nadzieję. Idąc tym tropem, symbolem tego programu uczyniliśmy świeżą, kuszącą truskawkę. Książka o takim samym tytule stanowiła część naszego programu. Zawarliśmy w niej treści dotyczące cukrzycy, jednakże przyświecał jej również uniwersalny przekaz: dbałość o nasze zdrowie jest koniecznością współczesnych czasów.

„Nie łam się, jest O.K.”
Celem programu było zwrócenie uwagi na profilaktykę układu kostnego. Główne tematy obejmowały ochronę od okresu prenatalnego do późnej starości – W ramach programu wydaliśmy książkę pod samym tytułem.

„Być kobietą”
W ramach tego ogólnopolskiego programu profilaktyki prozdrowotnej dla kobiet przybliżaliśmy działania zapobiegawcze dotyczące raka szyjki macicy oraz nowotworu sutka. Zachęcaliśmy w nim kobiety w różnym wieku do dbałości o swoje zdrowie i częstszych wizyty u ginekologa. Wydaliśmy również książkę – kompendium wiedzy o zdrowiu – zarówno dla nastolatek, jak i kobiet dojrzałych.

„Zawsze Zdrowa i Aktywna”
Ten program edukacyjny przeznaczyliśmy dla kobiet i lekarzy. Miał uświadomić zagrożenia, na które narażone są panie w wieku dojrzałym oraz uzmysłowić im, że pomimo upływu czasu mogą być w pełni zdrowe i atrakcyjne. Za cel programu postawiliśmy sobie zmniejszenie zapadalności na choroby serca, osteoporozę, nowotwory, uświadomienie kobietom procesów zachodzących w ich organizmach, związanych z 
przekwitaniem oraz skłonienie ich do większej troski o własne zdrowie.