European Institute of Women's Health

European Institute of Women’s Health – Europejski Instytut Zdrowia Kobiet (EIWH) jest organizacją pozarządową utworzoną w 1996 roku aby promować równość płci na arenie zdrowia publicznego, badań naukowych i polityki socjalnej w Europie. Działania EIWH koncentrują się na wysiłkach w celu poprawy fizycznego i psychicznego zdrowia kobiet.

EIWH współpracuje blisko z Komisją Europejską, krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Światową Organizacją Zdrowia aby wprowadzić problematykę równości płci przede wszystkim do strefy związanej ze zdrowiem publicznym.

Organem wspierającym EIWH jest European Advisory Council – Europejski Komitet Doradczy (EAC) składający się z organizacji oraz osób indywidualnych specjalizujących się w polityce zdrowotnej, w szczególności w problematyce zdrowia kobiet.

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska jest członkiem Europejskiego Komitetu Doradczego oraz Patronem Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet.
 

Więcej na stronie www.eurohealth.ie