Europejskie standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Z naszej inicjatywy przez cały 2009 rok powstawał dokument pod nazwą „Europejskie standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową” przygotowany z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej. Opracowaliśmy go we współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej prof. Jerzym Kowalczykiem, a następnie zaprezentowaliśmy go podczas Sympozjum zorganizowanego przez nas w Warszawie w 2009 roku z udziałem wybitnych onkologów z całej Unii Europejskiej i pod patronatem Komisarz ds. Zdrowia w UE.

Wypracowane podczas Sympozjum ustalenia trafiły do Komisarz ds. Zdrowia UE, Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz SIOPE jako współtwórców ostatecznej wersji.

pobierz PDF