Forum Żon Prezydentów

Z inicjatywy Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej zorganizowane zostało w Warszawie w dniach 27-28 września 1999 roku międzynarodowe spotkanie z udziałem małżonek głów państw. Jubileusz przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów został uznany jako właściwy moment aby przypomnieć o obowiązkach i odpowiedzialności dorosłych wobec dzieci. Polska była inicjatorem wniosku o uchwalenie Konwencji, a następnie uczestniczyła w pracach nad projektem oraz popularyzacją jej zapisów wśród światowej opinii publicznej. Nasze zaangażowanie w pracach nad Konwencją wynikało z polskich bolesnych doświadczeń historycznych, a także z przeświadczenia, że jedynie wspólny międzynarodowy wysiłek może zbudować pomyślną przyszłość nowych generacji.

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęły:
Jej Królewska Mość Zofia – królowa Hiszpanii,
Jej Królewska Mość Paola – królowa Belgów,
Jej Królewska Mość Sylvia – królowa Szwecji,
Jej Królewska Mość Rania Al. Abdullah – królowa Jordanii
oraz małżonki prezydentów z Armenii, Egiptu, Kirgizji, Mali, Meksyku, Mołdawii, Nigerii, Peru, Portugalii, Słowenii, Ukrainy.

W konferencji wzięli także udział przedstawiciele najwyższych władz UNICEF-u, organizacji międzynarodowych, Ambasadorzy Dobrej Woli oraz działający na rzecz dzieci przedstawiciele wielu instytucji, środowisk naukowych, twórczych, reprezentantów mediów polskich i zagranicznych.
Spotkanie stanowiło forum wymiany opinii na temat sytuacji dzieci na świecie w świetle Konwencji o Prawach Dziecka. Program konferencji objął problemy dotyczące edukacji i jej znaczenia dla przyszłości, a także współczesnych zagrożeń w otaczającym dziecko świecie.

Cieszył fakt, że w przygotowaniu konferencji bardzo aktywnie uczestniczył Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF); organizacja wiodąca we wdrażaniu postanowień Konwencji, a której współorganizatorem i pierwszym przewodniczącym był Polak – Ludwik Rajchman.

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska wyraziła nadzieję, że dzięki wsparciu tej inicjatywy udzielonemu przez osoby, którym nie jest obojętny los dzieci, wrześniowe Forum Żon Prezydentów przyczyni się do propagowania postanowień Konwencji i tworzenia lobby na rzecz wdrażania jej zapisów.