International Centre for Missing and Exploited Children

International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) powstało w 1998r. w celu stworzenia i koordynacji globalnej sieci organizacji działających na rzecz dzieci zaginionych oraz walczących z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. ICMEC między innymi:
• tworzy globalną platformę poszukiwań dzieci zaginionych oraz zapobiegania ich eksploatacji seksualnej,
• tworzy centra narodowe, współpracujące ze sobą na arenie międzynarodowej,
• tworzy międzynarodową sieć wymiany informacji i zdjęć zaginionych dzieci,
• organizuje szkolenia dla przedstawicieli policji, prokuratury, sędziów a także organizacji rządowych oraz pozarządowych,
• prowadzi działania zmierzające do wprowadzenia zmian w prawie krajowym i międzynarodowym.


Fundacja „Porozumienie bez barier” współpracuje z ICMEC, Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska do czerwca 2008r. była członkiem Rady Honorowej ICMEC.

Więcej na stronie: www.icmec.org