Koalicja ECPC

Koalicja ECPC powstała w 2003 roku. Mówi jednym głosem w imieniu wszystkich grup pacjentów z rakiem, zarówno tych dotkniętych najczęstszymi jak i rzadszymi nowotworami. Koalicja ma za zadanie poprawę w dziedzinie profilaktyki, badań przesiewowych, wczesnej diagnostyki i najlepszych metod leczenia raka, ze zmniejszaniem rozbieżności i nierówności w obrębie Unii Europejskiej. Koalicja ECPC dąży do tego, aby prawodawcy, politycy, pracownicy ochrony zdrowia, media i opinia publiczna dostrzegli powagę raka i konieczność wspólnych działań, mających zmniejszyć liczbę niepotrzebnych zgonów i cierpień. Obok Pani Androulli Vassiliou Komisarza Unii Europejskiej ds. Zdrowia oraz Pani Els Borst-Eilers byłej Minister ds. Zdrowia Holandii, Pani Jolanta Kwaśniewska, jest jedną z trzech Patronek ECPC.

Cele koalicji ECPC:
• Zapewnienie przestrzegania i wzmacniania praw pacjentów z chorobami nowotworowymi.
• Wzmocnienie reprezentacji pacjentów i ich wpływu na podejmowanie decyzji na najwyższym, krajowym i europejskim poziomie, we wszystkich dziedzinach, jakie mogą wpływać na ich zdrowie.
• Umożliwienie pacjentom bycia prawdziwymi partnerami w systemie opieki zdrowotnej.
• Ułatwienie pacjentom uzyskania pewnego i wczesnego dostępu do właściwych i dokładnych metod profilaktyki, diagnostyki medycznej, leczenia i opieki, w tym opieki psychospołecznej.
• Zachęcenie do populacyjnych programów przesiewowych, zgodnych z wytycznymi europejskimi dotyczącymi jakości.
• Promowanie postępu w badaniach nad rakiem, uwzględniających wszystkie stosowne informacje dotyczące właściwie zaprojektowanych badań klinicznych i, w miarę możliwości, prawo do udziału w nich.
• Domaganie się lepszego wielodyscyplinarnego szkolenia pracowników służby zdrowia.

Koalicja ECPC utrzymuje kontakt z instytucjami UE: Komisją, Parlamentem, Radą oraz Europejską Agencją ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA). Koalicja obserwuje rozwój polityczny na poziomie UE, określa zjawiska, które mogą mieć znaczenie dla pacjentów z chorobą nowotworową, i informuje o tym swoich członków. Z drugiej strony – przedstawia perspektywę pacjentów z rakiem jednostkom europejskim zajmującym się zdrowiem. Koalicja współpracuje z ekspertami podczas tworzenia wytycznych „przyjaznych pacjentowi”.