Komputer dla Janka Muzykanta

Komputer dla Janka Muzykanta

W drugiej połowie 1999 roku w Fundacji pojawił się nowy program, poprzez realizację którego wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich znacznie poprawił się dostęp do sprzętu komputerowego i znajomość oprogramowania. W związku z informatycznymi konsekwencjami związanymi z wejściem świata w nowe tysiąclecie wiele firm, banków i instytucji podjęło decyzję o wymianie sprzętu komputerowego na nowy, bardziej nowoczesny i niezawodny.

Fundacja chcąc wykorzystać ten fakt, zaproponowała wdrożenie w życie programu pod nazwą “Komputer dla Janka Muzykanta”. Komputery, które dla nowoczesnych i rozwiniętych informatycznie przedsiębiorstw będą prawie bezużyteczne, z pewnością mogą przynieść wiele pożytku i radości młodym ludziom mieszkającym na wsi, ludziom, którzy dotychczas często nawet nie widzieli “na żywo” komputera, nie mówiąc już o umiejętności jego obsługiwania. Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie bez Barier” chcąc przyczynić się do chociażby częściowej zmiany takiej sytuacji, zajęła się przekazywaniem sprzętu komputerowego w jak najodpowiedniejsze ręce.

Program realizowany był dwutorowo:

Pragnęliśmy otwierać pracownie informatyczne w wiejskich szkołach podstawowych (na bazie komputerów pozyskiwanych od firm) zaproponowaliśmy dzieciom w wieku 8-12 lat, zwłaszcza z wiejskich szkół, udział w konkursie literackim i poprosiliśmy o nadsyłanie swoich prac, przemyśleń i wniosków, nasuwających się w związku z wkraczaniem świata w nowe Millenium. Najciekawsze prace nagrodzone zostały sprzętem komputerowym, który został wysłany do słabo wyposażonych szkół wiejskich w różnych miejscach Polski. Poprosiliśmy o przesyłanie prac do końca stycznia 2000 r. na adres Fundacji na dwa tematy do wyboru:
1. Gdybym miał komputer…
2. W realizacji jakiego marzenia pomogłaby mi szkoła III tysiąclecia.
Komputerami dla szkół i nagrodami rzeczowymi dla autorów prac nagrodzono dwie osoby: Karolinę z klasy VI Szkoły Podstawowej w Drołtowicach i Marcina Sz z klasy VIII Szkoły Podstawowej w Osieku Łużyckim.

Realizacja programu “Komputer dla Janka Muzykanta” ostatecznie zakończona została w pierwszym kwartale 2002 roku.

Kalendarium
Akcja “Gigaradość”

W grudniu 2001 r. na łamach internetu obywała się akcja wysyłania elektronicznych kartek świątecznych pod hasłem – “Gigaradość”, nad którą patronat przyjęła Fundacja “Porozumienie bez Barier”. 20 lutego 2002 r. w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca grudniową akcję. W konferencji wzięła udział p. Jolanta Kwaśniewska i przedstawiciele inicjatorów akcji – firm: Intel, Microsoft, Optimus, RMF FM i Interii. Dochód z akcji przeznaczony został na zakup komputerów dla Rodzinnych Domów Dziecka. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu kilku podmiotów, Fundacja “Porozumienie bez barier” mogła przekazać komputery do siedemdziesięciu Rodzinnych Domów Dziecka w całej Polsce, a także ufundować dwanaście pracowni komputerowych do małych wiejskich szkół podstawowych w ramach wcześniej realizowanego programu “Komputer dla Janka Muzykanta”.

Lista wiejskich szkół, które otrzymały od Fundacji stanowiska komputerowe na stworzenie pracowni informatycznych:
• Zespół Szkół, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Sicinach
• SP im. Mikołaja Kopernika w Jasiennej-Korzennej
• SP w Spręcowie, Dywity
• Zespół Szkół Publicznych w Jelonkach
• SP w Rudzie, Wieluń
• SP w Orzechowie
• Po 1 komputerze + drukarka do 2 miejscowości ( jako nagrody w konkursie literackim “Gdybym miał komputer….”):Szkoła Podstawowa w Drołtowicach, Szkoła Podstawowa w Osiecku
• SP w Zgórzu
• Zespól Szkół Publicznych im. B. Malinowskiego
• SP w Starym Gronowie
• SP im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu
• SP w Dobropolu
• SP w Polanowie
• SP w Harcie
• SP w Barcicach
• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Słupsku (pracownia na 8 stanowisk z podłączeniem do internetu)
• Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Stemplewie (pracownia na 10 stanowisk z podłączeniem do internetu)
• Zespół Szkół Integracyjnych w Krakowie (pracownia na 10 stanowisk z podłączeniem do internetu)
• SP w Świnnej
• SP w Brzostowcu
• SP w Michałowicach
• SP w Rozalinie
• SP w Gościszce
• SP w Krześlinie
• SP w Łubnie
• SP w Korytkowie Małym
• SP w Brudnowie
• SP w Dubielnie
• SP w Starej Róży
• SP w Kurowie
• SP w Motarzynie
• SP w Wojanrowej
• SP w Woli Międrzychowskiej
• SP w Bruszewie
• SP w Wojaszówce
• SP w Maliszewie
• SP w Antoniowie
• SP w Sąsiadce
• SP w Niepruszewie
• SP w Witoszycach
• SP w Myśligoszczy
• SP w Zabłociu