Suzanne Mubarak Women's International Peace Movement

Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement jest pozarządową organizacją powstałą w 2003 roku. To pierwsze tego typu NGO w rejonie Środkowego Wschodu, stworzone aby wykorzystać energię i kreatywność społeczeństwa w celu realizacji wizji pokoju, wizji, której podstawą jest idea solidarności międzyludzkiej, wzajemnego zrozumienia oraz tolerancji.

 

Suzanne Mubarak Women’s International Peace Movement:

• wzmacnia rolę kobiet w budowaniu pokoju,
• buduje partnerstwa, głównie poprzez współpracę z różnymi sektorami społeczeństwa,
• buduje i zwiększa zdolności i możliwości kobiet i młodzieży jako aktywnych i skutecznych działaczy na rzecz pokoju,
• podnosi świadomość społeczną i promuje ideę pokoju,
• wzmacnia dialog, tworzy platformę komunikacji oraz wymiany informacji pomiędzy organizacjami i osobami indywidualnymi pracującymi na rzecz pokoju, sprawiedliwości i bezpieczeństwa,
• działa na rzecz promocji i ochrony praw człowieka oraz eliminacji przemocy wobec kobiet i dzieci,
• wspiera globalne wysiłki na rzecz pokoju, pojednania i odbudowy.

 

Prezes Fundacji Pani Jolanta Kwaśniewska od czerwca 2007r. jest członkiem Rady Głównej SMWIPM.

Więcej na stronie: www.womenforpeaceinternational.org