Womens Leaders' Council

Womens Leaders’ Council stworzony został przez United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), jako integralna część organizacji, dedykowana walce z handlem ludźmi. WLC oficjalnie powołano w trakcie międzynarodowej konferencji – The Vienna Forum to Fight Human Trafficking – odbywającej się w Wiedniu w dniach 13-15 lutego 2008r.

W skład WLC weszło około 30 kobiet liderek z całego świata, m.in. takie osobistości jak Suzanne Mubarak, Dr. Margarita Cedeno de Fernández, Baroness Mary Teresa Goudie, Julia Ormond, Emma Thompson, Melanne Verveer oraz Prezes Fundacji “Porozumienie Bez Barier” Pani Jolanta Kwaśniewska.

Zadaniem WLC jest walka z handlem ludźmi, głównie poprzez zwiększanie świadomości społecznej, koordynację działań i rozwój współpracy na skalę międzynarodową oraz działania mające na celu obniżenie stygmatyzacji ofiar handlu ludźmi. WLC ma być katalizatorem podniesienia poziomu prewencji, zmniejszania zasięgu handlu ludźmi, oraz zwiększenie karania za tą zbrodnię. Kobiety Liderki mają pomóc w ustanowieniu międzysektorowej i międzynarodowej współpracy w celu uaktywnienia środków trwałych, wiedzy i doświadczenia do walki z handlem ludźmi na świecie.

 

Poniżej przedstawiamy pełną listę 30 kobiet, które weszły w skład Womens Leaders’ Council:

Dr. Aleya El Bindari Hammad – członkini Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet dla Pokoju Suzanne Mubarak
Anja H. Ebnöther – odpowiedzialna za Programy Specjalne Demokratycznej Kontroli Sił Zbrojnych(DCAF)
Barbara Prammer – przewodnicząca Rady Narodowej, Austria
Baroness Mary Teresa Goudie – członkini Izby Lordów, UK
Doris Buddenberg – manager w UN.GIFT (Globalna Inicjatywa w Zwalczaniu Handlu Ludźmi)
Elizabeth Rector – wiceprezydent Lexis Nexis
Emma Thompson – aktorka, zdobywczyni Oskara, członkini Fundacji Heleny Bamber
Eva Biaudet – przedstawicielka Organizacji dla Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, koordynator do zwalczania handlu ludźmi
Evelyn Leopold – niezależna dziennikarka
Dr. Getrude Mongella – przewodnicząca Parlamentu Afrykańskiego
Dr. Helen Bamber OBE – współzałożycielka Amnesty International oraz Fundacji Heleny Bamber
Jolanta Kwasniewska – była Pierwsza Dama Polski
Julia Ormond – aktorka, Ambasador Dobrej Woli w Departamencie Narodów Zjednoczonych, zajmującym się zwalczaniem narkotyków i przestępstw
Katie Ford – rada Dyrektorów, b. Prezes Ford Models
Louise Thérèse Blouin MacBain – prezydent Grupy LTB oraz założycielka przewodnicząca Fundacji Louise’a T Blouin’a
Margaret Alva – sekretarz Generalny Indyjskiego Kongresu Narodowego, była parlamentarzystka, Indie
Dr. Margarita Cedeño de Fernández – pierwsza Dama Republiki Dominikany
Ambassador Margarita Escobar – wiceminister do Spraw Salwadorczyków za granicą, Salwador
María Palacio – była Pierwsza Dama Ekwadoru
Marianna V. Vardinoyannis – Ambasador Dobrej Woli UNESCO, członkini Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet dla Pokoju Suzanne Mubarak
Maud de Boer Buquicchio – zastępca Sekretariatu Generalnego Rady Europy
Melanne Verveer – współzałożycielka i członkini Zarządu Vital Voices Global Partnership
Ambassador Moushira Khattab – sekretarz Generalny Narodowej Rady do Spraw Dzieci i Macierzyństwa, Egipt
Ndioro Ndiaye – zastępca Dyrektora Generalnego Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji
Renuka Chowdhury – Minister Stanu do Spraw Rozwoju Matki i Dziecka, Indie
Ruslana Lyzhychko – zwyciężczyni Konkursu Eurowizji oraz była parlamentarzystka, Ukraina
Sabrine El Hossamy – dyrektor do spraw PR i Komunikacji, Orascom Telecom
Saisuree Chutikul – była Minister Tajlandii
Shaikha Sabeeka Bint Ibrahim Al-Khalifa – małżonka Króla Bahrajnu
Suzanne Mubarak – Pierwsza Dama Egiptu
Zohreh Tabatabai – dyrektor do Spraw Komunikacji i Informacji Publicznej w Międzynarodowej Organizacji Pracy
Vivien Creegor – była dziennikarka BBC i Sky News, a także dziennikarka radiowa

Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej UN.GIFT:www.ungift.org