Jolanta Kwaśniewska

Była Pierwsza Dama Polski (1995 – 2005), Założycielka i Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”. Prawniczka.

Członkini wielu organizacji międzynarodowych oraz honorowa patronka licznych inicjatyw o zasięgu europejskim i światowym. Inicjatorka oraz organizatorka różnorodnych i wyjątkowo udanych kampanii prozdrowotnych (rak piersi, choroby serca, cukrzyca, AIDS). Społeczniczka, zwolenniczka udziału jak największej liczby kobiet w życiu politycznym i społecznym kraju. Od wielu lat zajmuje się problematyką przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Prowadzi szkolenia dla kobiet wychodzących z bezrobocia, a także szkolenia wizerunkowe. Współzałożycielka Kongresu Kobiet. Jest  honorową przewodniczącą polskiego oddziału międzynarodowej organizacji Vital Voices, której celem jest rozwijanie i odkrywanie potencjału przywódczego kobiet poprzez ideę mentoringu. Przez 12 lat pełniła również funkcję Honorowej Patronki polskiej filii Dress for Success, której celem było promowanie niezależności ekonomicznej kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zawodowej.

Działa na rzecz osób starszych, propagując zdrowy styl życia i aktywność w każdym wieku. Inicjatorka wiodącego programu Fundacji – „Oswajanie starości” (od 2013 r.).

Za działalność charytatywną oraz humanitarną uhonorowana wieloma krajowymi, jak również międzynarodowymi nagrodami i odznaczeniami w tym tytułem Orderem Uśmiechu.

Ceni skuteczność w działaniu.

Niepoprawna optymistka. Założyła Fundację „Porozumienie Bez Barier”, by pokazać, że można skutecznie pomagać innym. Ulubione powiedzenie: „Więcej pary w koła, mniej w gwizdek”.