Informacje o projekcie

Realizując wolę Spadkodawczyni, Aleksandry Konarskiej-Szubskiej, fundacja spieniężyła odziedziczone po niej mieszkanie. Odbyliśmy szereg spotkań w gronie ekspertów oraz z przedstawicielami zaprzyjaźnionych organizacji. Rozmawialiśmy z nimi o tym, jak najkorzystniej i najpożyteczniej wydatkować środki pozyskane ze sprzedaży mieszkania, by wypełnić ostatnią wolę Pani Aleksandry, która oczekiwała, że wesprą one wychowanków domów dziecka.

Ostatecznie zdecydowaliśmy się zaangażować w projekt mieszkania chronionego. Zaplanowaliśmy metamorfozę takiego lokalu umiejscowionego w Górze Kalwarii. Naszą ambicją jest stworzenie wzorcowego  mieszkania chronionego, które będzie inspiracją dla całej Polski.

18 października przedstawicielki Fundacji wizytowały mieszkanie chronione, będące pod popieką Domu Dzieci w Pęcherach. Młodzi ludzie po osiągnięciu pełnoletności przygotowują się w nim do samodzielności i dorosłego życia. Mieszkanie wymaga remontu. W spotkaniu uczestniczyli: projektantka wnętrz, dyrektorka Domu Dzieci w Pęcherach, starosta piaseczyński, członek Rady Powiatu oraz przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów. Fundację reprezentowała pełnomocniczka zarządu oraz dyrektorka. Początek remontu mieszkania został zaplanowany na marzec 2020 roku. Mieszkania chronione w założeniu mają pomagać wychowankom Domów Dziecka w osiągnięciu samodzielności życiowej oraz rozwinięciu umiejętności społecznych. 

MIESZKANIE PRZED REMONTEM

MIESZKANIE W TRAKCIE BURZENIA

KOLEJNY ETAP PRAC

PRACE WYKOŃCZENIOWE