Oblicza starości w Wielkopolsce

Wystawę „Oblicza starości w Wielkopolsce” można było oglądać w dniach od 2 do 30 listopada 2016 roku w Galerii Plenerowej od strony ulicy Agrykoli, Muzeum Łazienki Królewskie. Wystawa to zbiór portretów dotykający tematu starości. Organizatorem akcji jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Projekt finansowany jest przez m. st. Warszawa. Zapraszamy. Wstęp bezpłatny.

Projekt „Oblicza starości w Wielkopolsce” powstał z inicjatywy prof. Małgorzaty Gardy. Realizatorami byli studenci i osoby związane z Pracownią Cyfrowej Edycji Obrazu Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na fotografiach, wykonanych m.in. przez studentów, widnieją postacie seniorów.

Starsze pokolenie zostało pokazane przez pryzmat ich zawodowych i życiowych doświadczeń. Celem wystawy jest zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat starości, poprzez przedstawienie sylwetek seniorów. Wystawa jest próbą pokazania indywidualności osób starszych oraz budowania porozumienia międzypokoleniowego. Atutem zdjęć jest ich ponadczasowy charakter. Fotografie seniorów uruchamiają w nas autorefleksję i nie pozostają bez znaczenia – mówi Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Zarządu Fundacji „Porozumienie Bez Barier”, organizatorka wystawy.

– Znając projekt „Oswajanie starości” Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, pomyślałam o stworzeniu zbioru fotografii odchodzącego pokolenia ludzi, których życiorysy są splotem działań zamierzonych i jednocześnie skutkiem okoliczności, na które bohaterowie nie mieli żadnego wpływu. Ich spełnionych i niespełnionych marzeń. Spojrzenia wstecz opartego na doświadczeniu – tłumaczy prof. Małgorzata Garda – autorka koncepcji.

Wystawa cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem, że już w grudniu 2016 roku z Warszawy została przewieziona do Kielc. Następnie w terminie od 5 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. była nieodpłatnie wyeksponowana w Galerii Plenerowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Zobaczcie jak wyglądała:

Prezentujemy Państwu album ze zdjęciami Seniorów z Wielkopolski

wydany przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier” 

pbb_wystawa_fotografi_katalog_a4