Oswajanie starości / Wystawa „Starzejemy się od urodzenia”

Wystawa „Starzejemy się od urodzenia!” została przygotowana na podstawie zdjęć wnętrz oraz portretów osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie wykonanych przez Panią Monikę Gadzała podczas pierwszej odsłony projektu „Kąciki Babci i Dziadka”, realizowanego w ramach programu „Oswajanie starości”. Ekspozycja została zorganizowana na Dworcu Wschodnim nieodpłatnie w terminie od 02 stycznia do dnia 11 lutego 2016 roku. Montażem plansz zajęli się pracownicy Fundacji. Wystawa obejmowała łącznie 20 sztuk plakatów.

Medialna inauguracja  wystawy odbyła się 8 stycznia 2016 r.  Na Dworcu Wschodnim zgromadziły się miedzy innymi osoby, które widnieją na przedstawionych fotografiach oraz pracownicy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, Zarząd i pracownicy Domu Pomocy Społecznej Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, autorka zdjęć Pani Monika Gadzała, projektantka Pani Magdalena Borowiak-Wróblewska, oraz przedstawiciele mediów. 

Oficjalnego zamknięcia wystawy dokonała Pani Jolanta Kwaśniewska dziękując jednocześnie władzom PKP za umożliwienie wystawy!  – Pamiętajmy, że wszyscy się zestarzejemy, dlatego tak ważne jest, by stale pomagać osobom starszym – powiedziała Jolanta Kwaśniewska podczas krótkiej konferencji.