Oswajanie starości / Wystawa "tête à tête"

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej ,,Porozumienie Bez Barier” eksponowała 8 portretów Seniorów (Franciszka Pieczki, Krystyny Szydłowskiej, Ewy Noińskiej, Tomasza Zaroda, Wiktora Tauera, Krystyny Kluge, Zofii Turek, Elżbiety Pomaski) w terminie 23.05-10.07.2016, na elewacji budynku przy ulicy Nowy Świat 37 w Warszawie.
W ramach Kampanii społecznej dotyczącej ,,Oswajania starości” powstała w Warszawie wystawa portretów na ścianie budynku przy ul. Nowy Świat 37. Fotografie Seniorów wykonała Pani Karolina fender Noińska. Zgodę na nieodpłatną ekspozycję wystawy otrzymaliśmy od właścicielki kamienicy przy ulicy Nowy wiat 37 Pani Joanny Karniol, Prezeski Fundacji Nowy Świat 37.
Zdjęcia pokazywały piękno starzenia się Seniorów, w tym było jedno zdjęcie Pana Franciszka Pieczki, jako nawiązanie graficzne do programu ,,Oswajanie starości”. Celem wystawy było, aby zgromadzeni mieszkańcy Warszawy choć na chwilę zatrzymali się i zauważyli problem starości, aby poruszać warszawskie środowiska.
W dniu 23 maja 2016 roku odbyło się odsłonięcie wystawy w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 37.

Szczególne podziękowania dla:

  • Karoliny fender Noińskiej z JajkoFilm za pomysł i wykonanie sesji fotograficznej oraz montaż portretów
  • Joanny Karniol Fundatorki „Fundacji Nowy Świat 37” za udostępnienie kamienicy
  • Jagi Hupało Born To Create za stylizację i wykonanie fryzur do sesji fotograficznej
  • ACOUSTICA Sp. z o.o. za nieodpłatne nagłośnienie tej imprezy
  • Colway International S.A. za przekazanie zestawów kosmetycznych dla seniorów