Stypendia

W miastach, miasteczkach i maleńkich wsiach całej Polski leżą rozrzucone hojną bożą ręką diamenty – dzieci o wyjątkowej wrażliwości, o wielkich zdolnościach, pełne pasji, marzeń i determinacji w dążeniu do ich spełnienia. Wiele z nich ma szanse zostania brylantem, ale zanim to się stanie, trzeba je dostrzec, potem wspierać, inspirować, tworzyć warunki do rozwoju ich talentów i w tym celu został powołany w 1997 roku “Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich”, który trwał nieprzerwanie aż do 2016 roku.

Fundusz Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich powołany był z myślą o tych zdolnych dzieciach, którym niezbędne było dodatkowe wsparcie w rozwijaniu swoich ponadprzeciętnych zdolności. Nawet najwspanialszy talent potrzebował pomocy i życzliwości, by w pełni ujawnić swoje możliwości.

Nierzadko kwestie finansowe stanowiły barierę dla zdolnych młodych ludzi, ograniczając ich potencjał. Fundusz pomagał w przezwyciężaniu tych trudności. Świadczą o tym również  informacje od naszych laureatów, z których wynikało, że otrzymane od nas stypendium pomogło im rozwijać posiadane umiejętności czy wiedzę.

W ciągu dwudziestu lat edycji tego programu, stypendia trafiły do blisko 600 młodych ludzi, spośród niemal 6000 chętnych. Rozdysponowaliśmy na ten cel ponad 1,5 mln złotych. Laureaci otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci komputerów i skrzypiec. Cieszyliśmy się radością każdego z tych zdolnych dzieci. Jesteśmy dumni, że mieliśmy swój wkład w ich osobisty rozwój.

Wierzymy, że wspieranie uzdolnionych młodych Polek i Polaków jest jednym z najważniejszych działań na rzecz rozwoju naszego kraju. Niewątpliwie był to wkład Fundacji w budowanie kapitału społecznego.

Od lat w tym dziele wspierali nas wspaniali pedagodzy, specjaliści, społecznicy, którzy pro bono poświęcali czas na lekturę i analizę napływających wniosków. Członkowie kapituły byli gwarantem tego, że ocena wszystkich zgłoszeń była merytoryczna i sprawiedliwa.

KALENDARIUM

W 1997 roku przyznano 11 stypendiów na łączną kwotę 30 tys. złotych, a rok później (1998) na uroczystym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim przyznano stypendia, których łączna wysokość wyniosła ponad 70 tys. złotych, uhonorowano nimi 34 młode, utalentowane osoby z całej Polski. Jedna z laureatek (1998 rok) otrzymała komputer.

W 1999 roku podczas kolejnej edycji Funduszu Stypendialnego już tradycyjnie przyznano komputer, a stypendiami na łączną kwotę 107 tys. złotych uhonorowano 49 osób.

W 2000 roku z całej Polski nadeszło ponad 630 wniosków. Rada Funduszu przyznała 50 stypendiów na łączną sumę 142 tys. złotych. W połowie listopada 2000 roku, Para Prezydencka wręczyła nagrody pieniężne oraz dwie nagrody rzeczowe (komputer od firmy JTT i skrzypce podarowane przez panią Irenę Santor) laureatom wybranym spośród kilkuset młodych, uzdolnionych osób.

W 2001 roku podczas finału V edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich z rąk Pary Prezydenckiej stypendia odebrały 52 wybitnie uzdolnione osoby wybrane spośród 421 kandydatów.

W 2002 roku podczas finału szóstej edycji Funduszu, spośród 576 wniosków wyłoniono już tradycyjnie 50 finalistów, z których 49 otrzymało stypendia w postaci środków finansowych przeznaczonych na rozwój swoich zdolności, natomiast jedna osoba wyjechała z Warszawy z w pełni wyposażonym sprzętem komputerowym.

W 2003 roku po raz kolejny w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów młodym uzdolnionym laureatom siódmej edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Z 626 wniosków wyłoniono 50 osób, które otrzymały nagrody finansowe, natomiast dwóm osobom wręczono nagrody rzeczowe w postaci kolejnych wysokiej klasy skrzypiec, przekazanych przez p. Irenę Santor.

W 2004 roku po raz ósmy zostały wręczone stypendia uczniom wybitnie uzdolnionym. Wpłynęło 565 wniosków. Rada Funduszu przyznała 50 jednorazowych stypendiów, 49 stypendiów po 3000 zł oraz jedno w wysokości 1500 zł.

W 2005 roku w ramach IX edycji funduszu stypendialnego wpłynęło 348 aplikacji. Rada Funduszu przyznała 50 jednorazowych stypendiów po 3000 zł oraz jedno stypendium w postaci skrzypiec. Po raz ostatni uroczystość wręczania stypendiów odbyła się w Pałacu Prezydenckim.

W 2006 roku w ramach Funduszu po raz dziesiąty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium z Funduszu tym razem ubiegało się 298 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 47 stypendiów, w tym 45 stypendiów po 3.000,00 zł każde na łączną kwotę 135.000,00 złotych i dwa stypendia rzeczowe w postaci skrzypiec. Uroczystość rozdania stypendiów odbyła się w Sofitelu Victoria przy ul. Królewskiej 11 w Warszawie.

W 2007 roku w ramach Funduszu po raz jedenasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich .O stypendium tym razem ubiegało się 298 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 25 stypendiów na łączna kwotę 75.000,00 złotych. Podczas uroczystości odbywającej się w Warszawie w siedzibie Fundacji w Warszawie przy Al. Przyjaciół 8/1a, Jolanta i Aleksander Kwaśniewscy wręczyli stypendystom okolicznościowe dyplomy i przyznane nagrody, a po części oficjalnej uczestniczyli w przygotowanym specjalnie dla młodych gości bankiecie.

W 2008 roku w ramach Funduszu po raz dwunasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych i średnich. O stypendium ubiegało się 241 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 18 stypendiów na łączną kwotę 57.000,00 złotych.

W 2009 roku w trzynastej już edycji Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich Rada Funduszu rozpatrzyła 180 wniosków, przyznała 14 stypendiów w tym 12 po 1.000 zł i 2 po 2.000 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 14.000 zł. 

W 2010 roku w ramach Funduszu o stypendium ubiegało się 179 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 20 stypendiów po 1.000,00 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 20.000,00 zł.

W 2011 roku w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po raz piętnasty przyznano stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu tym razem ubiegało się 205 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 21 stypendiów po 1500 zł (w tym jedno stypendium imienia Kuby Dzierzbickiego), na łączną kwotę 31 500 zł.

W 2012 roku w ramach Funduszu przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom, o które ubiegało się tym razem 235 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 20 stypendiów po 1000 zł na łączną kwotę 20 000 zł.

W 2013 roku w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po raz siedemnasty przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 255 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 16 stypendiów na łączną kwotę 31 000 zł.

W 2013 roku Fundacja zmieniła warunki w regulaminie stypendialnym. Stypendyści mają obowiązek składania sprawozdań, w których przedstawiają jak zagospodarowali środki przeznaczone na ich rozwój. Chcemy wiedzieć jak otrzymane wsparcie pomogło im rozwinąć posiadane talenty i jakie nowe drzwi przed nimi otworzyło.

W 2014 roku w ramach Funduszu przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 193 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 13 stypendiów na łączną kwotę 26 000 zł.

W 2015 roku w ramach Funduszu przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 147 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 13 stypendiów na łączną kwotę 26 000 zł.

W 2016 roku w ramach Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich po raz dwudziesty i ostatni przyznaliśmy stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. O stypendium z Funduszu ubiegało się tym razem 162 kandydatów. Rada Funduszu przyznała 20 stypendiów na łączną kwotę 40 000 zł.

Od początku istnienia Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich do 2016 roku przyznano stypendia na łączną kwotę 1.506.000 złotych. Stypendyści otrzymali również nagrody rzeczowe w postaci 5 komputerów i 5 par skrzypiec.