Konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki"

Od 2010 roku razem Fundacją Centrum Praw Kobiet organizujemy Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”, którego celem jest nagrodzenie mężczyzn sprzeciwiających się przemocy wobec kobiet.  Wierzymy, że dzięki temu propagujemy pewną określoną postawę społeczną, która wyraża się zdecydowanym „NIE!” przemocy ze względu na płeć.

Różnorodne badania potwierdzają, że w 9 przypadkach na 10 ofiarą przemocy padają kobiety. Przemoc ma płeć. To mężczyźni są tymi, którzy w ogromnej większości zasilają szeregi agresorów. Dlatego tak ważnym jest pokazywanie, że inna postawa wśród mężczyzn jest możliwa.

Nasi laureaci wywodzą się z różnych środowisk, grup społecznych i zawodowych. Pomagają kobietom prywatnie i w ramach służbowych obowiązków. Są w różnym wieku. Mieszkają w dużych miastach i małych miejscowościach. Mają natomiast jedną wspólną cechę – krzywda kobiet nie jest im obojętna.

„Wyróżnienie Białej Wstążki” to część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka). Kampanię zainicjowała w 1991 roku grupa kanadyjskich mężczyzn w drugą rocznicę masakry w Montrealu, w czasie której jeden ze studentów zastrzelił w budynku tamtejszej politechniki 14 kobiet. Przypinając do piersi białą wstążkę, mężczyzna składa osobiste przyrzeczenie, że nigdy nie będzie stosował przemocy wobec kobiet i dziewcząt, jak również nie będzie jej tolerował ani przymykał na nią oczu. 

W ramach konkursu wyłaniamy laureatów w następujących kategoriach:

  • Wymiar sprawiedliwości
  • Organy ścigania
  • Instytucje i organizacje pomocowe
  • Osoby publiczne
  • Instytucje publiczne
  • Pracodawcy/sponsorzy
  • Osoby prywatne (przyjaciel, członek rodziny, sąsiad itp.)
  • Media

WSPIERAJ FUNDACJĘ JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ “POROZUMIENIE BEZ BARIER” z PAYu

Darowiznę na realizację projektu “Konkurs Wyróżnienie Białej Wstążki” można przekazać poprzez system płatności elektronicznych PayU.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” z siedzibą w Warszawie przy Al. Przyjaciół 8/1a, w celu komunikacji z Darczyńcami, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych jest dobrowolne. Ponadto osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

Informacje o przetwarzaniu danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” z siedzibą w Warszawie przy Al. Przyjaciół 8/1a, zwana dalej Fundacją (zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z „Darczyńcami”. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Tytuł Ambasadora "Wyróżnienia Białej Wstążki" przyjęli Panowie:

Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce w latach 2009-2012 – Pan Lee A. Feinstein, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Komendant Główny Policji Andrzej Matejuk, Zbigniew Niemczycki, Ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk.

W skład Kapituły "Wyróżnienia Białej Wstążki" weszły:

Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz, panowie – pomysłodawcy konkursu: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak oraz Jolanta Kwaśniewska.

Srebrne wstążeczki, którymi honorujemy laureatów funduje firma W.KRUK – wieloletni partner konkursu.


Partner konkursu