Konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki” - Gala 2010

Konkurs – „Wyróżnienie Białej Wstążki” – 7 grudnia w Teatrze Kamienica w Warszawie odbyła się pierwszy raz w Polsce gala „Wyróżnienie Białej Wstążki” , podczas, której zostali nagrodzeni mężczyźni, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w działaniach na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Na której nagrodzono mężczyzn w sześciu kategoriach.

Przedmiotem konkursu był wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Wśród ambasadorów kampanii Białej Wstążki są m.in.: były Prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski, Premier Tadeusz Mazowiecki, Prof. Wiktor Osiatyński, Ks. Arkadiusz Nowak, Zbigniew Niemczycki, Emilian Kamiński, Marek Balicki, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau i Wojciech Gąsowski.

W skład Kapituły Konkursowej weszły m.in.: Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Irena Santor, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik

Laureatem konkursu w kategorii:
Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania został mł. aspirant Krzysztof Jakubik z Żyrardowa. Od 6 lat w pracuje w Policji natomiast od 3 lat jest dzielnicowym. Ukończył resocjalizację. Aktywnie pomaga, szuka nowych rozwiązań dla osób potrzebujących. Zgłoszenia w tej kategorii dokonała młoda kobieta, której sprawa dotyczyła znęcania się nad rodziną przez jej ojca. Ojciec został skazany na karę w zawieszeniu a w dniu grudniu 2010 roku odbędzie się sprawa o odwieszenie wyroku.

Laureatem w kategorii:
Instytucje i organizacje pomocowe został Tomasz Ciałowicz ze Słomnik – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Słomnikach. Wykazał się ogromnym zaangażowaniem, pomysłowością i uporem doprowadzając do tego, że w gminie Słomniki powstał czytelny i sprawnie działający system pomocy kobietom ofiarom przemocy w rodzinie. Jest twórcą Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Gminnych Programów Profilaktycznych. Jako pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej aktywnie angażuje się w pracę na rzecz osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie.

Laureatami w kategorii:
Osoby i instytucje publiczne zostali:
Paweł Pawlak – Wiceburmistrz Dzielnicy Wola w Warszawie i Mirosław Starzyński – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Wola w Warszawie. Paweł Pawlak – były wiceburmistrz Dzielnicy Wola w Warszawie, obecnie radny Dzielnicy Warszawa Wola. Współzałożyciel Koalicji Wolskiej na rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Od chwili rozpoczęcia pracy na stanowisku wiceburmistrza zaangażowany jest w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie na terenie dzielnicy Wola. W rozmowie z osoba weryfikującą jego zgłoszenie powiedział: „Pracowałem, jako strażnik miejski gdzie stykałem się z aktami przemocy w rodzinie. Postanowiłem kontynuować swoją działalność i zaangażowałem się także w obecnej pracy na stanowisku wiceburmistrza. Nie mam oporów by w każdej chwili stanąć w obronie kobiety.” Zawsze chętnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach dotykających problemu przemocy wobec kobiet.
Mirosław Starzyński – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola w Warszawie i współzałożyciel Koalicji Wolskiej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy Wobec Kobiet. Przy każdej okazji głośno wyraża swoją dezaprobatę dla przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet. Podczas rozmowy z osobą weryfikującą zgłoszenie powiedział: „Przemoc wobec kobiet jest obrzydliwą i jedną z najgorszych cech ludzkich. Jako człowiek brzydzę się, przejawami przemocy. Jest to niewyobrażalnie zła cecha ludzkiej osobowości”. Przeciwdziałanie przemocy bez względu na płeć jest dla niego sprawą oczywistą. Ukończył studium przeciwdziałania przemocy czyli Niebieską Akademię w Warszawie.

Laureatem w kategorii:
Pracodawcy został Trinh Hoai Nam – przedsiębiorca. Od wielu lat przebywa w Polsce gdzie prowadzi własną działalność, jako księgowy. Prywatnie spędza czas z rodziną i trójką dzieci. Okazał dużą odwagę zatrudniając, pomimo oszczerstw i donosów, kobietę, nad którą znęcał się mąż. Wielu innych pracodawców unikając kłopotów zwalniało ją z pracy lub unikało jej zatrudnienia. Nam, kiedy zobaczył w jakich warunkach mieszka kobieta razem z dziećmi (Ośrodek dla Ofiar Przemocy położony w lesie), udostępnił jej samochód oraz telefon komórkowy aby mogła poczuć się bezpiecznie. Kiedy po 7 miesiącach mogła wrócić do domu Nam ze swoją żoną Ha zorganizowali meble dla tej rodziny i przygotowali żywność. Pani Halina uważa, że to człowiek o gołębim sercu, uczynny i reagujący na krzywdę innych.

Laureatem w kategorii:
Osoby prywatne został Krzysztof Strycharski. Jego historia, to odpowiedź na pytanie czy i co może każdy z nas zrobić, aby świat stał się choć trochę lepszy, bardziej przyjazny ludziom. Krzysztof Strycharski pracował w dwunastką przybranych, swoich dzieci przez wiele lat. Uczył je życia bez agresji i przemocy ze spokojem i cierpliwością. Nie w wyznaczonych miejscach i określonych z góry godzinach: robił to pod swoim dachem, konsekwentnie i codziennie. Ten zwykły / niezwykły/ człowiek przysporzył światu kilkanaście młodych osób, które są jawnym dowodem na to, że nie wolno nigdy tracić nadziei i wiary w drugiego człowieka, że szacunek i miłość czynią cuda. Wspierał swą żoną w jej ogromnie trudnej walce o sprawiedliwszą Polskę – razem z nią budując historię tego kraju.

Laureatem w kategorii:
Media został Michał Olszański – dziennikarz radiowy i telewizyjny. Programy Michała Olszańskiego odzwierciedlają jego stosunek do świata: otwarty, przyjazny, pełen ciepła. Jest człowiekiem niezłomnie przeciwstawiającym się przemocy, gnębieniu słabszych. Jego programy uczą sposobu na aktywne uczestnictwo w budowaniu prawidłowych stosunków między ludźmi, uczą szacunku do drugiego człowieka, akceptacji, tolerancji i empatii. Są istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa potrafiącego skutecznie przeciwdziałać agresji i przemocy.
Pomysłodawcami „Wyróżnienia Białej Wstążki 2010” byli dwaj, polscy policjanci: Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Na zakończenie uroczystej gali Emilian Kamiński założyciel Teatru Kamienica w Warszawie odczytał zobowiązanie skierowane do mężczyzn. Wśród wygłoszonych zobowiązań usłyszeliśmy: „(…) zobowiązuję się do (…) niestosowania, potępiania i reagowania na każdy przejaw przemocy wobec kobiet zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej”.

W gali uczestniczyli przedstawiciele mediów: TVN 24 – Dzień na Żywo, Superstacja, TVN – Dzień Dobry, Polsat News, Redakcje magazynu Samo Zdrowie i Policja 997, Onet.pl, gazeta.pl, itsnews.pl, PAP, PAP Life, Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej, Studio Reportażu PR, Agencje fotograf.: AKPA, Glinka Agency, Mazur, AFL, East News i ONS, SDP Klub Fotografii Prasowej, Tygodnik Sąsiedzi oraz Tygodnik 7 Dni oraz PR .

Wśród ponad 100 gości znaleźli się między innymi przedstawiciele: Ambasady USA, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, Powiatowy Osrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie, EMAR Marketing Research, CRZL, Fundacja Stefana Batorego, Przedstawiciele Sądu Rejonowego w Otwocku, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166, Dyrektor Biura Polityki Społecznej, Mikroklimat – Przestrzeń Kobiet, FUNDACJA „RAZEM LEPIEJ”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, przedstawiciele policji, prawnicy, reprezentanci prokuratury generalnej, Fundacja Generacja, Wolontariusze Centrum Praw Kobiet, Przewodnicząca Partii Kobiet, sportowcy i naczelnik wydziału ds. Nieletnich; patologii i profilaktyki Biura Prewencji KGP.

Panel dyskusyjny ‘’Rola mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet”
Galę „Białej Wstążki” poprzedzał panel dyskusyjny na temat roli mężczyzn w przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Panel prowadziła Urszula Nowakowska, a wśród jego uczestników była Jolanta Kwaśniewska, Dariusz Szwed, Marek Prajzner, Walijewski Kazimierz, Wieszczyk Tadeusz i Marek Balicki. Uczestnicy panelu zastanawiali się m.in. nad miejscem, jakie powinni zajmować mężczyźni w systemie pomocy krzywdzonym kobietom. Ważnym punktem rozważań były seksistowskie uprzedzenia mężczyzn – również tych, którzy angażują się w walkę z przemocą wobec kobiet. Uczestnicy panelu zastanawiali się także, czy i jaki wpływ na skuteczność zwalczania przemocy wobec kobiet ma mówienie o przemocy w rodzinie językiem neutralnym ze względu na płeć i nieuwzględnianie wymiaru płci w systemie usług pomocowych dla ofiar przemocy w rodzinie.