Konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki” - Gala 2012

LAUREACI 2012

W kategorii Wymiar sprawiedliwości Kapituła konkursu wyróżniła Jarosława Polanowskiego
Jarosław Polanowski jest wybitnym ekspertem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prawnik, prokurator apelacyjny oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. Laureat jest również konsultantem projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednocześnie pracuje w punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie. Od wielu lat prowadzi działalność dydaktyczno szkoleniową oraz angażuje się w pomoc prawną potrzebującym kobietom. Jak wskazano w formularzu konkursowym: „Mogę śmiało powiedzieć, że miałam ogromne szczęście trafić pod jego prawną i życzliwą opiekę”.

Ze swej strony chciałbym wyjaśnić dlaczego prokurator wygrał kategorię przewidzianą dla wymiaru sprawiedliwości. Uważam, że Jarosław Polanowski jest dla wszystkich tych, którzy zetknęli się z problemem przemocy jednocześnie i sędzią, i adwokatem, i prokuratorem, i wyrocznią – generalnie wszystkim tym co, w jakikolwiek sposób jest związane z wymiarem sprawiedliwości. Gdybyśmy mieli więcej ludzi o takim zaangażowaniu, to przemoc byłaby zjawiskiem marginalnym!

W kategorii Organy ścigania Kapituła postawiła nagrodzić Jarosława Barskiego
Jarosław Barski – policjant i prawnik – udziela porad prawnych oraz informacji z zakresu działania policji, wspierając i motywując do działania. Walczy z przemocą wobec kobiet, niejednokrotnie angażując się w indywidualne interwencje m.in. na rzecz Terenowego Oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze. Na pierwszym miejscu stawia szacunek dla osoby poszkodowanej. Stara się ja przekonać, że powinna uwierzyć w siebie i cenić swoją wartość. W formularzu konkursowym napisano: „(…)Pan Jarek wyróżnia się ogromną kulturą, przede wszystkim zaś ogromną empatią, cierpliwością. Nigdy nie widziałyśmy go zniecierpliwionym, patrzącym na zegarek. Prawie każdy dyżur jest przedłużony, ponadto w szczególnych przypadkach służy pomocą w swoim wolnym czasie poza dyżurem.”

Jednym słowem potrzeba nam policjantów z ludzkim obliczem i prawników, którzy zapominają zabrać ze sobą zegarka!

Kapituła zdecydowała się uhonorować Marka Prejznera w kategorii: Instytucje i organizacje pomocowe
Marek Prejzner jest pracownikiem Instytutu Prewencji Przemocy w Warszawie. Panelista pierwszej edycji Konkursu, od blisko 12 lat czynnie uczestniczy w budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przenosząc na grunt polski doświadczenia amerykańskie i pracując między innymi ze sprawcami. Szkoli nowych pracowników i wolontariuszy, ucząc ich sztuki psychologicznej oraz pracy nad trudnymi przypadkami . Osoba zgłaszająca kandydaturę Marka Prejznera do Konkursu napisała – „Nie znam drugiego tak skromnego i zaangażowanego mężczyzny, jak Marek, który reaguje na najdrobniejsze przejawy dyskryminacji wobec kobiet.”.

Mogę śmiało powiedzieć, że gdyby nie Marek Prejzner w Polsce nie powstałby system pracy ze sprawcami przemocy. Wszyscy, którzy pracują ze sprawcami, znają go i idą wskazaną przez niego ścieżką.

W kategorii Osoba publiczna kapituła w tym roku nagrodziła Krystiana Legierskiego
Krystian Legierski – prawnik pracujący m.in. dla Stowarzyszenia Lambda , przedsiębiorca, działacz na rzecz obrony praw mniejszości oraz wolności i tolerancji światopoglądowej. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, szkoły Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Floryda. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku gender. Współtwórca senackiego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. W formularzu zgłoszeniowym wskazano: „Jest to jedyny mężczyzna, który pomógł mi w urzędach uzyskać mieszkanie. Interesuje się daną sprawą. Bardzo proszę o nominację Pana Krystiana, bo zasłużył na wyróżnienie”.

Czytając takie słowa możemy być dumni, że w szeregach wyróżnionych w naszym konkursie znalazł się taki człowiek.

W kategorii Instytucje publiczne Kapituła postanowiła uhonorować Grzegorza Obłękowskiego.
Grzegorz Obłękowski od 2006 roku pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa. W swoich działaniach – jako jeden z priorytetów – określił walkę z przemocą w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niejednokrotnie – poza obowiązkami zawodowymi – służył poszkodowanym skuteczną pomocą, niestrudzenie szukając rozwiązań umożliwiających im powrót do normalnego życia. Laureat poświęca również swój czas wolny na rzecz wspierania kobiet, angażując się w działalność takich organizacji jak Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym „AMAZONKI” czy Żyrardowskie Forum Kobiet. Jak wskazano w formularzu zgłoszeniowym: „Nie bez kozery można nazwać Pana Grzegorza „mężem opatrznościowym” samotnych matek oraz ofiar przemocy w rodzinie. Wszystkie takie osoby mogą liczyć na wysłuchanie i natychmiastową pomoc.”

Potrzeba nam ludzi , którzy sprawują władzę w państwie a jednocześnie w życiu zawodowym i prywatnym wspierają krzywdzonych. Jest to także wskazówka dla innych, że przemoc jest złem i wszyscy powinniśmy przyłączyć się do koalicji przeciwko jej społecznym skutkom.

W kategorii Pracodawca/sponsor Kapituła wyróżniła Ryszarda Kowalskiego.
Ryszard Kowalski jest pracodawcą, który wspiera kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownikom, którym grozi eksmisja czy egzekucja komornicza, pomaga regulować długi za nieopłacone czynsze. W sposób szczególny wspiera matki, które mają problemy z mężami alkoholikami i narkomanami. Pomaga przy zgłaszaniu dzieci do żłobka czy przedszkola, udziela wsparcia finansowego na święta, organizuje wigilie dla osób potrzebujących i ubogich, kupuje sprzęty codziennego użytku.
Laureat rozmawia z pracownicami dotkniętymi przemocą domową i pomaga im w zgłaszaniu incydentów przemocowych na policję oraz wspiera w nawiązaniu kontaktu z psychologiem.
Osoba zgłaszająca kandydata napisała: „Obserwując działalność Ryszarda Kowalskiego jestem przekonana, że zasługuje on na odznaczenie Białą Wstążką.”

Znam wielu, którzy angażują swoje pieniądze aby ulżyć w cierpieniu innym ludziom, jednak niezwykłym zjawiskiem jest osoba, która nie tylko wspiera materialnie lecz również osobiście uczestniczy w bezpośrednich działaniach na rzecz potrzebujących, zachęcając innych do bycia szczodrym i pomocnym.

Kapituła Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” postanowiła nagrodzić w kategorii Osoba prywatna dr Tomasza Skalskiego.
Tomasz Skalski walczy o partnerskie traktowanie kobiet i ich prawo do stanowienia o sobie, przekazując im narzędzia do budowania samoświadomej postawy, opartej o rozpoznanie najgłębszych wartości i prawdziwej życiowej misji. Wbrew społecznym oczekiwaniom przekonuje Polki, że nie muszą być wielozdaniowe, aby poczuć się szczęśliwymi i spełnionymi. Stworzył od podstaw program mający na celu pomoc kobietom w przebiciu się przez mur niemożności. Zorganizował Ogólnopolską Kampanię Społeczną Pozytywny Egoizm = Siła Kobiety, która w 2012 roku dotarła do 300 000 Polek. Wierzy, że w każdym człowieku elementy żeńskie i męskie wzajemnie się wspierają i rozwój człowieka jest niemożliwy bez ich symbiozy. Ufa, że świat będzie rozwijał się w kierunku współpracy, pomocy i idealnego współdziałania mężczyzn i kobiet. Tomasz Skalski jest doktorem socjologii, filozofem, licencjonowanym trenerem rozwoju osobistego i zawodowego, adiunktem w Zakładzie Socjologii Organizacji i Gospodarki Uniwersytetu Śląskiego. Wykłada zarządzanie i metodologię nauk społecznych.

Człowiek o wielkiej pasji, do tego angażujący nie tylko posiadane umiejętności ale i swoje prywatne pieniądze do realizacji szczytnych – i jakże ważnych – celów.

W kategorii Media Kapituła wyróżniła w tym roku Program „UWAGA! TVN”
UWAGA! TVN to program podejmujący trudne tematy. Reporterzy UWAGI! prezentują widzom poruszające historie, również te związane z przemocą wobec kobiet. Zwracają uwagę na problemy dnia codziennego swoich bohaterów. Dziennikarze UWAGI! nie przechodzą obok nich obojętnie. Pukają do drzwi, szukają winnych, zadają trudne pytania. Dzięki ich uporowi opinia publiczna jest informowana o różnorodnych przejawach niesprawiedliwości, również tej dotykającej kobiety- ofiary przemocy.

Społecznym przesłaniem mediów winne być poszukiwania takich rozwiązań i ukazywania takich spraw, które wskazują krzywdzonym sposoby wyjścia z trudności i są dla nich iskierką nadziei. Program UWAGA! TVN podejmuje to wyzwanie.

Kapituła Konkursu podjęła również decyzję o przyznaniu Wyróżnienia specjalnego Ambasadorowi USA w Polsce w latach 2009-2012, Panu Lee. A. Feinsteinowi.
Kapituła postanowiła przyznać jedno specjalne wyróżnienie Panu Lee. A. Feinsteinowi, Ambasadorowi USA w Polsce w latach 2009-2012 za wrażliwość i otwarcie na temat przemocy wobec kobiet, jak również sympatię okazywaną inicjatywie Wyróżnienia Białej Wstążki.

Pan Ambasador wspierał nas od początku, zdecydowanie opowiadając się przeciwko przemocy wobec kobiet. Było to dla nas swoistym wyróżnieniem i motywacją do jeszcze lepszej pracy.