Konkurs “Wyróżnienie Białej Wstążki” - Gala 2013

2 grudnia br. w warszawskim Teatrze Kamienica o godzinie 12:00 odbyła się Gala Finałowa IV edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Finał IV edycji Konkursu rozpoczął się o godz. 12:00 od panelu dyskusyjnego pt.: Przemoc dotyczy kobiet w każdym wieku.

Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Eksperci zwracali szczególną uwagę na często marginalizowaną, dramatyczną sytuację kobiet w starszym wieku, problemy młodych kobiet oraz bezpieczeństwo dzieci.

W dyskusji panelowej brali udział następujący prelegenci: insp Wanda Mende – Komenda Główna Policji, dr hab. Małgorzata Halicka z Zakładu Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej Uniwersytetu w Białymstoku, Pan Robert Damski – rzecznik prasowy Krajowej Rady Komorniczej oraz Pani Beata Ciejka – terapeutka z Fundacji Dzieci Niczyje

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostały w siedmiu kategoriach:

 • Wymiar sprawiedliwości,
 • Organy ścigania,
 • Instytucje i organizacje pomocowe,
 • Osoby publiczne,
 • Instytucje publiczne,
 • Osoby prywatne,
 • Media.

W kategorii Organy ścigania Kapituła konkursu wyróżniła Pana Tomasza Grzesika:

Tomasz Grzesik to niezwykły prokurator. Taki, który stoi po stronie pokrzywdzonego. Aktywnie współdziała z ofiarą w zakresie zbierania dowodów i szukania świadków. Sprawa za którą został nominowany do nagrody, była szczególnie trudna. Kobiecie, której pomógł, wszyscy inni odradzali walkę, bo sprawca był znany, szanowany, miał wielkie wpływy i możliwości. Kiedy złożyła zeznania i po raz pierwszy spotkała się Partnerzy Gali: z Prokuratorem Tomaszem Grzesikiem wydał jej się wymagający, stanowczy i silny. Po pierwszej rozmowie powiedział jej, że zrobi wszystko, aby doprowadzić sprawę do skazania sprawcy. Jak wskazała w formularzu zgłoszeniowym kobieta, której pomógł: „(…)Pan Tomasz Grzesik wykazał się taką klasą i kulturą w stosunku do mojej osoby i – co się okazało – w stosunku do innych molestowanych seksualnie kobiet, że ten dyplom będzie dla tego Pana najpiękniejszym podziękowaniem za człowieczeństwo. (…)”

W kategorii Organy ścigania Kapituła konkursu wyróżniła również Pana Czesława Tkacza:

Czesław Tkacz jest dyżurnym KPP w Żyrardowie. Przez 20 lat pracy na stanowisku dzielnicowego wielokrotnie udzielał pomocy kobietom-ofiarom przemocy. Jak napisano w zgłoszeniu konkursowym: „Poznałam go wiele lat temu, w bardzo trudnej dla mnie sytuacji – zgłosiłam mu, jako dzielnicowemu, znęcanie się psychiczne i fizyczne syna alkoholika nad niechodzącą, chorą 85 letnią kobietą. Dzięki działaniom Pana Tkacza udało się umieścić wyczerpaną, pobitą i zmarzniętą kobietę na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kobieta była w stanie krytycznym. (…) Po miesiącu leczenia mogła już utrzymać w ręce łyżkę i sama bez pomocy zjadać posiłki, co wcześniej nie było możliwe. W moim odczuciu: gdyby nie pomoc dzielnicowego Czesława Tkacza, kobieta by nie przeżyła(…).”We współpracy z samorządem od 3 lat współorganizuje warsztaty samoobrony dla kobiet, ucząc je, jak obronić się przed męską dominacją nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Udziela pomocy i porad wszystkim kobietom, u których zauważy ślady pobicia. Społecznik niosący bezinteresowną pomoc.

W kategorii Wymiar sprawiedliwości Kapituła konkursu wyróżniła Mirosława Sowińskiego:

Mirosław Sowiński jest kuratorem społecznym. Pomaga z potrzeby serca. Jednocześnie uważa, że nie robi nic nadzwyczajnego, a o każdej sytuacji, w którą się angażuje, mówi – „a kto miałby pomóc jeśli nie ja?” Jak wskazała osoba zgłaszająca naszego laureata: „(…) zaangażował się bezinteresownie w moją sprawę, która dotyczyła odebrania postanowieniem sądowym mojego syna od byłego partnera i ojca dziecka. Były partner jest sprawcą przemocy, w trakcie przetrzymywania syna został skazany z art.190 par.I. Pan Mirosław, będąc kuratorem rodzinnym bliskiej mi osoby, widział mój ból i rozpacz spowodowane niemożnością odzyskania dziecka. Bardzo wspierał mnie i moją rodzinę. Odzyskałam dziecko w dniu 19.11.2013 r.(…) „.Gdybyśmy mieli tak zdeterminowanych i nie liczących czasu kuratorów, to nie trzeba byłoby się martwić o Niebieskie Karty!

W kategorii Osoba publiczna Kapituła wyróżniła Sebastiana Kotlarza:

Sebastian Kotlarz to działacz feministyczny, samorządowy i społeczny, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, publicysta i autor licznych artykułów dotyczących praw kobiet i historii kobiet. Jest ambasadorem aktywności kobiet na Dolnym Śląsku z ramienia Stowarzyszenia Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku. Sebastian Kotlarz jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Działa w stowarzyszeniu Europejski Instytut Demokracji gdzie pełni funkcję eksperta od spraw promocji i wdrażania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

W kategorii instytucje i organizacje pomocowe Kapituła wyróżniła Pawła Piotra Biegalewskiego:

Paweł Piotr Biegalewski – pedagog, specjalista resocjalizacji, mediator zrzeszony w PCM, wykładowca i trener. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub “Abstynenta”. Praca trenera daje mu ogromną satysfakcję. W swoim zawodzenie stara się pomóc kobietom, wspierać je i dawać nadzieję na zmiany na lepsze. Jego praca to powołanie. Charakteryzuje się ciepłem i otwartością. Prowadzony przez niego program edukacyjno-szkoleniowy pomaga między innym w radzeniu sobie z emocjami, budując wewnętrzną odwagę, ucząc poszanowania ich praw i praw innych ludzi. Kandydatura Pana Pawła została zgłoszona z kilku niezależnych źródeł. Wszystkie zgłoszenia jednak miały wspólne przesłanie – zmiany wewnętrzne, jakie zachodziły po interwencji Pana Pawła. Jak wskazała jedna ze zgłaszających tę kandydaturę kobiet: “poprawiła się jakość mojego życia ( bardziej dbam o zdrowie, wykazuję większą odwagę w kontaktach z ludźmi, angażuję się w akcje na rzecz pokrzywdzonych, np. Partnerzy Gali:

poprzez wspieranie akcji w Amnesty International ); wyszłam z przemocowego związku, przeszłam przez proces rozwodowy z dużym przygotowaniem, spokojnie; reaguję na zachowania agresywne w pracy (rozmowy z uczniami, wskazywanie im możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji) i w życiu osobistym, w kontaktach z koleżankami i kolegami.” Lista zmian jest bardzo długa natomiast dla nas najważniejsze jest, że Pan Paweł to człowiek, który podarował kobietom najwspanialszy dar – odwagę bycia sobą i zmierzania się problemami m.in. z przemocą w rodzinie.

W kategorii Osoba prywatna Kapituła wyróżniła Michała Żejmisa:

Michał Żejmis od lat pomaga kobietom ofiarom przemocy cierpiącym na zespół stresu pourazowego (uchodźczyniom, migrantkom). Prowadzi audycję radiową “Swój czy obcy?” w której często gości kobiety. Rozmawia na bliskie im tematy, ale przede wszystkim wysłuchuje i wsłuchuje się w ich potrzeby. Prywatnie organizuje Dni Dobroci dla wielodzietnych wdów. Zbiera żywność, ubrania, zabawki. Michał jest dla migrantek zagubionych na obczyźnie tłumaczem obyczajów, polskiej tradycji, mentalności, relacji społecznych. Jeśli nie potrafi udzielić porady, kieruje do różnych organizacji pozarządowych np.: FROGG (Fundacja Rozwoju Oprócz Granic), SIP (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej). Michał Żejmis działający społecznie, charytatywnie z misją niesienia pomocy kobietom w szczególny sposób zasłużył się w walce przeciwko wszelkim formom przemocy oraz dyskryminacji.

W kategorii Instytucje publiczne Kapituła wyróżniła generał Jacka Włodarskiego:

Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Włodarski przywiązuje szczególną uwagę do zganień związanych z problemami przemocy. Wspiera i koordynuje programy i działania funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie. Powstała w 2010 roku Rada ds. Kobiet Służby Więziennej, powołana zarządzeniem Nr 3/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lutego 2010 r., jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Generalnego, od początku swej działalności zajmuje się tematem przemocy domowej, jako jednym z najbardziej istotnych zagadnień dotyczących kobiet. Rada ds. Kobiet Służby Więziennej, co roku organizuje ogólnopolskie konferencje dla kobiet służb mundurowych zapraszając na nie ekspertów. W tym roku dzięki środkom uzyskanym od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wydany został poradnik „NIE dla przemocy” cz. 1 „Przemoc domowa”. W trakcie trwania tegorocznej kampanii Białej Wstążki poradnik ten został przekazany wszystkim dyrektorom okręgowym Służby Więziennej.

W kategorii Media Kapituła konkursu wyróżniła program „Interwencja” Telewizji Polsat:

„Interwencja” przybliża historie i dramaty życiowe zwykłych ludzi. Dla wielu nagłośnienie sprawy w programie jest ostatnią szansą na pomoc i sprawiedliwość. Wśród tematów ważkich społecznie na antenie „Interwencji” obecne są również i te dotyczące przemocy wobec kobiet. Pierwszy odcinek programu nadany został 19. lutego 2003 roku. Program prowadzi na zmianę dwóch prezenterów: Adam Kuklewicz – dziennikarz telewizyjny i radiowy, od sześciu lat prowadzący program „Interwencja” na antenie Telewizji POLSAT oraz Michał Bebło – dziennikarz telewizyjny, który w Polsacie zadebiutował właśnie w „Interwencji” w maju 2008 roku. Dzięki programowi „Interwencja” Telewizji Polsat problematyka przemocy wobec kobiet staje się tematem zwracającym uwagę opinii publicznej.

Wszystkim laureatom gratulujemy!
Galę poprowadziła Marcelina Zawadzka – Miss Polonia 2011 i pierwsza od 1989 roku reprezentantka Polski w Konkursie Miss Universe, która zakwalifikowała się do finałowej 16-tki. Jestem szczęśliwa, że mogę włączyć się w tę wspaniałą inicjatywę. Na przestrzeni lat, miałam okazję wielokrotnie uczestniczyć w wielu społecznych projektach i akcjach niosących pomoc potrzebującym. Wyróżnienie „Białej Wstążki” jest dla mnie wydarzeniem szczególnym, podczas którego wspólnym głosem mówimy NIE! – przemocy wobec kobiet” – ocenia.

Muzyczną Gwiazdą wydarzenia była Edyta Strzycka – artystka młodego pokolenia, która sympatię widzów zdobyła w jednym z najpopularniejszych obecnie telewizyjnych talent-show. Sukces w programie zaowocował kontraktem płytowym z jedną z największych wytwórni muzycznych. Artystka wykonała swoje autorskie utwory, a także covery m.in. z repertuaru Marka Grechuty w specjalnie przygotowanych aranżacjach akustycznych przy akompaniamencie gitary (Łukasz Stępniewicz) i akordeonu (Marek Tarnowski).

Od 8 października do 22 listopada 2013 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata.

„Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Zgłoszonych Kandydatów, 26 listopada 2013 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – policjant: Kazimierz Walijewski.

Tytuł Ambasadora Wyróżnienia Białej Wstążki przyjęli Panowie: Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Minister Marek Balicki, Wojciech Gąssowski, Emilian Kamiński, Robert Korzeniowski, Zbigniew Niemczycki, ks. Arkadiusz Nowak, Prof. Wiktor Osiatyński, Andrzej Pągowski, Grzegorz Turnau, nadinsp. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji. Do ostatniej edycji Ambasadorem Konkursu był śp. Pan Tadeusz Mazowiecki.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania naszym partnerom:

 • Firmie W.KRUK – za ufundowanie białych wstążek dla laureatów konkursu;
 • Firmie netmorrow – za koordynację działań w mediach społecznościowcych – dzięki ich zaangażowaniu wypracowujemy zdrowe relacje w komunikacji! – Dziękujemy, że jesteście z nami już drugi rok!;
 • Firmie ComPress Public Relations – za wsparcie w komunikacji z mediami;
 • Komendzie Głównej Policji – za patronat medialny nad wydarzeniem i udział w panelu dyskusyjnym;
 • Krajowej Rady Komorniczej – za patronat medialny nad wydarzeniem i udział w panelu dyskusyjnym;
 • Stefaniak Music Managemt – za wspaniały koncert Edyty Strzyckiej;
 • Marcelinie Zawadzkiej – za idealne poprowadzenie gali;
 • Teatrowi Kamienica – za czteroletnią przyjaźń dzięki, której gala odbywa się w pięknej atmosferze, zgodnej z rangą wydarzenia.