Konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki" - Gala 2016

cpkPrzemoc mężczyzn wobec kobiet przybiera różne formy i jest prawdziwą „epidemią”, która dotyka milionów kobiet na całym świecie. Mężczyźni mają ważną rolę do odegrania w jej przeciwdziałaniu. Aby skutecznie zwalczać przemoc wobec kobiet potrzebujemy aktywnej postawy mężczyzn w reagowaniu na wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet oraz w przeciwstawianiu się stereotypom i uprzedzeniom krzywdzącym kobiety.

Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, dążąc do upowszechniania pozytywnych wzorców męskości oraz postaw opartych na poszanowaniu praw kobiet i równouprawnieniu płci, już po raz siódmy zorganizowały konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki”.

Ideą Konkursu jest wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na różne przejawy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet, działając na rzecz zmian postaw i świadomości samych mężczyzn.

 

W dniu 6 grudnia 2016 roku Wolskim Centrum Kultury przy ul. Obozowej 85 w Warszawie odbył się finał VII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

img_2754a

Od 10 października do 25 listopada 2016 r. zgłoszenia Kandydatów przesyłały pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskazały zasługi danego Kandydata. „Białą Wstążką” nagrodzeni zostali mężczyźni działający w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracownicy służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, osoby publiczne oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Zgłoszonych Kandydatów 2 grudnia 2016 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w której wzięły udział następujące Panie:  Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.

W czasie Finału VII edycji Konkursu odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Fundację Centrum Praw Kobiet na temat dostępu i standardów pomocy dla kobiet doznających przemocy. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. W panelu wzięła udział m.in. Pani prof. Małgorzata Fuszara – prawniczka i socjolog, była Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz Pani Sylwia Spurek – Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Wyróżniono 8 wspaniałych mężczyzn w 5 kategoriach:

Kategoria: Wymiar sprawiedliwości

Rafał Puchalski

Sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Od maja 2016 roku jako specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy (certyfikat PARPA) i specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (certyfikat Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”) prowadzi grupę wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Rozpoczął szkolenie w tej trudnej tematyce, by nie dopuszczać do zjawiska wtórnej wiktymizacji na sali rozpraw. W społeczności lokalnej angażuje się w działania profilaktyczne wzmacniające świadomość prawną – w zakresie przeciwdziałania przemocy – prowadząc zajęcia w szkołach dla dzieci i młodzieży. Stworzył i prowadzi forum internetowe sedziowie.net Forum dla Sędziów RP – portal wiedzy o prawie, dostępny nie tylko dla sędziów, ale również dla obywateli.

img_2685

W imieniu Pana Sędziego wyróżnienie odebrała żona.

Kategoria: Organy ścigania

Tomasz Ciurlik   

Dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji VII w Warszawie. Jak sam mówi,  stara się rozwiązywać sprawy trudne i być powiernikiem, który słucha i słyszy innych. Na stanowisku dzielnicowego odnalazł powołanie do lepszego służenia innym, odkrył sens swego zawodu i swoje miejsce na ziemi. W zgłoszeniu zaznaczono, że Laureat był niezwykle opiekuńczy, pomocny w najdrobniejszych czynnościach, zainteresowany, czy pokrzywdzona kobieta nie potrzebuje pomocy i jest bezpieczna.

 img_2688

Kategoria: Instytucje i organizacje pomocowe

Jacek Pawłowski

Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeżnie. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Półtora roku temu wspólnie z kolegą psychiatrą założył fundację „Na przekór przeciwnościom”. Postawił na edukację i pomoc kobietom doznającym przemocy. Pisze o przemocy w lokalnej prasie, promuje szacunek dla każdego człowieka, prowadzi grupę dla sprawców przemocy.

Pomaga na wielu płaszczyznach – jako psycholog, czy poprzez fundacyjne projekty, w ramach których uczy dzieci od klas pierwszych szkół podstawowych po gimnazja tolerancji, partnerstwa, szacunku. Najważniejsza dla niego jest profilaktyka.

Stale współpracuje ze Szkołami, Ośrodkami Pomocy Społecznej z całego województwa, czy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koszalinie, od którego otrzymał Odznakę Przyjaciel Dziecka. Prowadzi szkolenia dla przedstawicieli instytucji działających w obszarze procedury Niebieskiej Karty. Uważa, że praca i pomoc osobom doznającym przemocy polega w dużej mierze na pracy z osobami stosującymi przemoc. Od lat pracuje w Zespołach Interdyscyplinarnych w Mieście i Gminie Kołobrzeg.

img_2798

Kategoria: Osoba publiczna

Robert Biedroń

Jako pierwszy w Polsce Prezydent Miasta w 2015 roku uruchomił w Słupsku kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” w ramach której Urząd Miasta organizował szereg działań poruszających problematykę przemocy ze względu na płeć. Hasło słupskiej akcji to: „Jestem mężczyzną. Nie zgadzam się na przemoc wobec kobiet.” W ramach akcji m.in. pracownicy Urzędu Miasta nosili białą wstążkę i zachęcali wszystkich mężczyzn do włączenia się w kampanię poprzez zrobienie zdjęcia z białą wstążką i przesłanie go na adres słupskiego magistratu. Prezydent Robert Biedroń wraz z Akademią Pomorską w Słupsku zorganizowali Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przemoc w rodzinie – konteksty prawne, społeczne i profilaktyczne” z udziałem m.in. naukowców oraz przedstawicieli instytucji i służb działających na rzecz osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach akcji w Słupsku odbyły się również bezpłatne warsztaty poruszające problematykę przemocy w rodzinie. Na jej zakończenie w słupskim Teatrze Rondo odbył się spektakl pt. “Właściwie… Tango” inspirowany prawdziwymi historiami kobiet, które doświadczyły przemocy w rodzinie.

Od wielu lat mówi głośno o problemie przemocy wobec kobiet. Jako parlamentarzysta był orędownikiem wprowadzenia w Polsce tzw. konwencji antyprzemocowej. W dniu 29 listopada 2016 roku powołał Radę Kobiet jako organ doradczy Prezydenta Słupska.

biedron

 Kategoria: Osoba prywatna

 1. Ryszard Matuszczyk i Adam Granat

Pomysłodawcy i główni realizatorzy (serce i mózg) trzymiesięcznego Kursu Samoobrony dla kobiet. Projekt  był realizowany od 2008 roku, przy pomocy i współudziale  innych instruktorów samoobrony i sportów walki.  Wzięło w nim udział blisko 400 kobiet z Zawiercia i okolic. Prowadzący przełamują na kursach kobiece słabości ciała i umysłu, zwiększają wiarę we własne możliwości. Ucząc obrony przed napaścią zwiększają bezpieczeństwo kobiet.

img_2712

Ryszard Matuszczyk – trener i instruktor sportów walki, wielki entuzjasta,  zaraża pozytywnym myśleniem. Człowiek o niespożytej energii, mobilizuje innych do działania. Bardzo zaangażowany w zapewnienie bezpieczeństwa kobietom, doświadczony profesjonalista, skuteczny w działaniu. Umiejętnie podchodzi do kobiet w trakcie dość trudnego szkolenia. Wyrozumiały, ale również wymagający. W ostatnią niedzielę listopada 2016 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata w ju-jitsu.

Adam Granat – policjant, instruktor technik i taktyki interwencji policji. Siła spokoju, rozwagi i opanowania, człowiek wielkiego ducha i otwartego umysłu, pełen wielu pasji i zainteresowań. Równocześnie wrażliwy, o wielkiej kulturze osobistej, z taktem i szacunkiem podchodzący do innych. Uduchowiony entuzjasta, pasjonat sportów walki, bardzo zaangażowany na rzecz zwiększania bezpieczeństwa kobiet. Pełen zrozumienia dla kobiet, profesjonalnie szkolący uczestniczki.

2. Tomasz Czeczko

Lakiernik meblowy. Jest również pomysłodawcą i założycielem nieformalnej grupy “ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa”. Celem grupy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet za pomocą środków teatralnych, parateatralnych i happenerskich. Członkowie grupy biorą na siebie odpowiedzialność za męski wymiar przemocy i podzielają przekonanie, że problemu nie da się rozwiązać bez udziału mężczyzn. Spektakle dotykają tematu przemocy wobec kobiet i kroków, jakie mogą podejmować mężczyźni, by tej przemocy przeciwdziałać. Laureat chciałby, żeby mężczyźni działali wspólnie i zgodnie ma rzecz przeciwdziałania przemocy, a słowo „męski” znaczył tyle co: „odpowiedzialny, szlachetny, mądry”.

IMG_2721

3. Paweł Wojtkiewicz

Wolontariusz CPK od 2012 roku. Podczas regularnych dyżurów udziela porad prawnych klientkom Fundacji. Okazjonalnie prowadzi warsztaty prawne. Klientki ogromnie cenią sobie jego serdeczne podejście, cierpliwość, umiejętność przekazywania skomplikowanej wiedzy w przystępny sposób. Profesjonalizm Laureata pozwala kobietom przełamać początkowy opór wobec rozmowy z mężczyzną, nabrać do niego zaufania, doświadczyć szacunku i poczucia, że ich granice są respektowane. Każdą sprawę traktuje jako osobiste wyzwanie i stara się jak najlepiej ją rozwiązać, aby pomoc była realnym działaniem przynoszącym wyjście z przemocy.

img_2726a

 

Galę poprowadziła Ilona Felicjańska. Wydarzenie uświetnił występ Izabeli Islet Laskowskiej.

IMG_2585

 

 

Srebrne wstążeczki, którymi zostali uhonorowani Laureaci Konkursu, ufundował W.KRUK, najstarsza firma jubilerska w Polsce. Odznaczenia te wykonane zostały w Manufakturze W.KRUK w Poznaniu.

 

Pisali o nas  wp-logo

 

http://www.bialawstazka.org/

http://www.facebook.com/wyroznieniebialejwstazki

Kontakt dla mediów:


FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET:

Urszula Nowakowska

Prezeska Fundacji

Centrum Praw Kobiet

tel. 22 622 25 17

tel. kom. 604 402 994

 

Kazimierz Walijewski

Fundacja Centrum Praw Kobiet

tel. 530 750 070

e-mail:[email protected]

 

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”  

Anna Pieniążek

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej

„Porozumienie Bez Barier”

tel. 22 849 96 62

e-mail: [email protected]

 

 

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl