Konkurs "Wyróżnienie Białej Wstążki" - Gala 2017

6 grudnia 2017 roku w Centrum Kultury Wilanów przy ul. Kolegiackiej 3 odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Podczas Gali Finałowej VIII edycji Konkursu miał miejsce panel dyskusyjny nt. „Prawo do kontaktu jako narzędzie przemocy wobec kobiet i dzieci”. Rozmowę poprowadziła Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet. Udział w panelu wzięły Panie: dr Sylwia Spurek – zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Dorota Zawadzka – doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka, Mirosława Kątna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Anna Malicka ze Stowarzyszenia Pomocy Kobietom i Matkom „Eurydyka”.

Wyróżnienia „Białej Wstążki” przyznane zostały ośmiu Panom w sześciu kategoriach. Laureatami VIII edycji Konkursu zostali:

 • W kategorii Wymiar sprawiedliwości – pan Krzysztof Kisiel
 • W kategorii Instytucje i organizacje pomocowe – panowie Konrad Wojterkowski oraz Piotr Bystrianin
 • W kategorii Osoby publiczne – pan Kacper Kuszewski
 • W kategorii Instytucje publiczne – panowie Leszek Kisiel oraz Jerzy Zawodnik
 • W kategorii Pracodawca – sponsor – pan Krzysztof Banaszak
 • W kategorii Osoby prywatne – pan Szymon Rosołowski

Ponadto Kapituła VIII edycji Konkursu zadecydowała o przyznaniu kilku wyróżnień honorowych, które otrzymali panowie Krzysztof Poganowski oraz Jakub Kobyliński, jak również firma Kręgliccy – restauracje i catering oraz Eques Investment TFI S.A.

Galę poprowadziła Monika Perdjon, a oprawę artystyczną zapewnił występ Kameralnego Zespołu Folklorystycznego pod kierunkiem Grzegorza Toporowskiego z Centrum Kultury Wilanów.

Sylwetki Laureatów Wyróżnienia Białej Wstążki 2017:

 • Wymiar sprawiedliwości

  Krzysztof Kisiel

Pracuje w Sądzie Rejonowym w Braniewie, ale chętnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności pracując w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym w Pieniężnie. Człowiek o wielkim sercu i niezliczonych pomysłach. W swojej wsi od 10 lat jest sołtysem, który jest wrażliwy na sprawy wszystkich ludzi. Pomaga ofiarom, pracuje ze sprawcami, pomaga rodzinie, w której występuje przemoc. Typowy animator społeczny, których w Polsce jest niewielu. Zasługuje na miano mężczyzny do naśladowania.

 • Instytucje i organizacje pomocowe

  Konrad Wojterkowski

Twórca ogólnopolskich kampanii Kocham Nie Biję, Kocham Reaguję, Kocham Szanuję. Pracodawca, który wie jak zarabiać pieniądze, ale umie także oddziaływać w sposób przemyślany na społeczeństwo konstruując kampanie skierowane przeciwko krzywdzeniu dzieci i kobiet. Przez dwie kadencje był  Członkiem Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Człowiek słyszący kobiety i opowiadający się przeciwko każdej nieprawidłowości i przemocy. W dodatku pomagający osobiście tym, którzy pomocy potrzebują.

          Piotr Bystrianin

Pan Piotr stworzył i od lat koordynuje wiele działań pomocowych skierowanych do uchodźczyń mieszkających w Polsce. Do pracy pomocowej zatrudnia uchodźczynie i imigrantki, wspierając tym samym to środowisko i stwarzając nowe standardy pracy. Prowadzone przez niego działania są ciągłe bez względu na granty, zawirowania polityczne i opierają się na profesjonalnej pracy i podejściu do pomocy. Można śmiało stwierdzić, że pan Piotr uratował wielu kobietom życie i zdrowie.

 • Osoby publiczne

   

  Kacper Kuszewski

Za wspieranie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.

Co mówi o sobie: „Akcja #metoo była dla mnie bezpośrednim impulsem, do przekazania tej nagrody. Skala tych zachowań bardzo mnie zaskoczyła. (…) …teraz widzę, że trzeba spojrzeć na kontekst, albo po prostu zapytać kobietę, czy czuje się komfortowo w danej sytuacji.

Ale jest też coś, co wzbudziło mój gniew w kontekście #metoo. To komentarze mężczyzn i kobiet, które próbowały całą akcję zbagatelizować albo ośmieszyć. Te emocje były impulsem, które spowodowały, że wybrałem Centrum Obrony Praw kobiet, bo dopiero wtedy zobaczyłem, jak bardzo głęboki jest to problem. Wulgarne i krzywdzące wypowiedzi ludzi, którzy są wykształceni, a nie wstydzą się w arogancki sposób publikować na Facebooku, co gorsza, ktoś jeszcze to lubi. To uświadamia, jak wiele w sprawie równości mamy jeszcze do zrobienia.(…) To wzajemny szacunek, coś bardzo niemodnego. W modzie jest hejt i pogarda. Nie jesteśmy też uczeni przyznania się do błędu. A zwłaszcza mężczyźni mają poczucie, że przyznanie się do błędu jest przejawem słabości. Agresywnie bronimy się przed tym. A dla mnie to jest siła, z którą ja idę przez życie. Dla mnie przyznanie się do błędu nie jest porażką.”

„Twoja twarz brzmi inaczej” chciałoby się powiedzieć w kontekście takich słów!

 • Instytucja publiczna

   

  Leszek Kisiel burmistrz Przeworska

Nie dość, że sam działa, pomaga i angażuje w pomoc innych, to dodatkowo wspiera wszelkie inicjatywy, których celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinach, przemocy rówieśniczej. Zawsze pomaga bez względu na czas i okoliczności. Interesanci „walą” do niego drzwiami i oknami, bo umie i chce im pomóc. W społeczności lokalnej angażuje się poprzez działania profilaktyczne wzmacniające świadomość prawną wśród dzieci i młodzieży a w szczególności kobiet doświadczających przemocy. Wspiera punkty pomocy dla ofiar przemocy, programy profilaktyczne w szkołach o tematyce przeciwdziałania przemocy. Wspiera działania przeciwko przemocy, sam pomaga i wspiera tych, którzy pomocy potrzebują.

         Jerzy Zawodnik wiceprezydent Radomia

Przez wzgląd na zajmowane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy, nie godząc się na złe traktowanie, ból i cierpienie drugiego człowieka wciąż poszukuje nowych rozwiązań, skutecznych form przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w pomaganiu jej ofiarom. Jest osobą bardzo moralną, o wielkim sercu sprawując swój urząd skupia wokół siebie nie tylko tych, którzy potrzebują pomocy, ale przede wszystkim osoby i instytucje, które tej pomocy gotowe są udzielić. Mocno zaangażowany w zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, zawsze promuje zdrowy styl życia bez uzależnień, nałogów i przemocy. Wspiera organizacje, stowarzyszenia działające na rzecz budowy i rozwoju dobra wspólnego społeczności lokalnych, które działają z ogromnym powodzeniem, realizując coraz większe projekty oraz uczestnicząc w ten sposób w rozwoju środowiska lokalnego.

 • Pracodawca-sponsor

   

  Krzysztof Banaszak 

Od 1990 roku czynnie uczestniczy w działaniach Gdańskiego Lion Club NEPTUN. Działalność polega na zbieraniu pieniędzy, szukaniu różnych rozwiązań, pomaganiu, wspieraniu, dawaniu ludziom czasami wędki czasami ryby. Kiedy usłyszał, że CPK nie dostało wsparcia na działalność z powodu dyskryminowania mężczyzn od razu wiedział, że chce im pomóc. To zwykły ludzki odruch, który powinien pojawić się u każdego człowieka, bo przecież inaczej nie można. Zawodowo zajmuje się menadżerstwem i konsultacjami, a także zarządzaniem. Jeśli może pomóc – a w wielu sytuacjach umie – pomaga, bo to wynika z jego szacunku do wszystkich ludzi.

 • Osoba prywatna

   

  Szymon Rosołowski

Pracuje w towarzystwie ubezpieczeniowym. Kiedy słyszał o kłopotach CPK postanowili z żoną pomóc. Wtedy spotkali panią Ewelinę i zajęci się nie tylko pomocą dla ośrodka, ale i dla niej i jej synka. Czasami zabierali ich do kina czy też na wspólny spacer. Widzieli, że pani Ewelina potrzebuje ich obecności i traktowali ją jak osobę bliską. Pomaganie innemu człowiekowi jest wtedy przyjemne, gdy wkłada się w to całą duszę i nie liczy na jakiekolwiek korzyści.

Wyróżnienia honorowe:

Krzysztof Pogonowski: „Za wsparcie, motywację i wyciągnięcie pomocnej ręki do Tej, która bardzo potrzebowała pomocy”

Jakub Kobyliński: „Za to, że jest wszędzie tam, gdzie potrzeba jego obecności, oraz za zaangażowanie, serce i poświęcony czas –zawsze w słusznej sprawie.”

EQUES INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.: “Za wsparcie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.” – Biała Róża od CPK.

Firma Kręgliccy: “Za wspieranie działań CPK związanych z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.”

Partnerami wydarzenia są W.KRUK oraz Centrum Kultury Wilanów, natomiast patronat nad VIII Edycją Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki” objęła Krajowa Rada Komornicza.

Kontakt dla mediów:


FUNDACJA CENTRUM PRAW KOBIET

Urszula Nowakowska
Prezeska Fundacji
Centrum Praw Kobiet
tel. 22 622 25 17
tel. kom. 604 402 994

Kazimierz Walijewski
Fundacja Centrum Praw Kobiet
tel. 530 750 070
e-mail:[email protected]

 

FUNDACJA JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ „POROZUMIENIE BEZ BARIER”  

Anna Jankowska-Drabik
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej
„Porozumienie Bez Barier”
tel. 22 849 96 62
e-mail: [email protected]

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl