Rada Fundacji

Rada Fundacji

ś.p. Andrzej Kratiuk – Prezes Rady Fundacji (1999 – 2021)

Rada Fundacji „Porozumienie bez barier” z wielkim szacunkiem żegna zmarłego w lutym 2021 roku Andrzeja Kratiuka pełniącego od roku 1999 nieprzerwanie funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji.

Andrzej Kratiuk związany był z Fundacją niemal od początku jej istnienia współtworząc wraz z gronem wolontariuszy kolejne programy Fundacji. Zanim modna stała się społeczna odpowiedzialność biznesu, Andrzej – prawnik zajmujący się sprawami gospodarczymi – stał się rzecznikiem społecznego zaangażowania firm w działania na rzecz pomocy potrzebującym. Dzięki wiedzy, wrażliwości i unikalnemu doświadczeniu stał się przykładem umiejętnego łączenia celów biznesowych i społecznych zmierzających do wyrównywania różnic i pomocy potrzebującym. Był profesjonalistą o unikalnej wrażliwości i odpowiedzialności za swoją społeczną misję.

Przez wszystkie lata naszej wspólnej pracy w Fundacji był wierny swoim zasadom i poglądom. Jego społeczna aktywność jest częścią współczesnej historii polskiej działalności charytatywnej.

Niespodziewane odejście Andrzeja napełniło nas wielkim smutkiem. Rada Fundacji.

Obecny skład Rady Fundacji

Wojciech Jędrzejewski – Prezes Rady Fundacji
Wojciech Kaczorowski – Wiceprezes Rady Fundacji
Krzysztof Pietraszkiewicz – Członek Rady Fundacji
Sergiusz Najar – Członek Rady Fundacji

Rada Programowa Fundacji

Krzysztof Berzyński
Małgorzata Domagalik
Zofia Gaber
Wojciech Gąssowski
Aleksandra Jacoby
Wojciech Jędrzejewski
Elżbieta Karnafel
Krystyna Kaszuba
Krystyna Kofta
ś.p. Krzysztof Kolberger 
prof. Ryszard Łukaszewicz
Gabriela Miłowska-Moląg
ks. Arkadiusz Nowak
Janusz Olejniczak
Włodzimierz Paszyński 

Andrzej Pągowski
Jan Podgórski
Danuta Raczko
Maryla Rodowicz
prof. Henryk Samsonowicz
Irena Santor
Justyna Steczkowska
Cezary Szczylik
Nina Terentiew
Bożena Toeplitz
Emil Wesołowski
ś.p. Zofia Wolska
Jan Wołek
ś.p. Xymena Zaniewska