Rada Fundacji

Rada Fundacji

ś.p. Andrzej Kratiuk – Prezes Rady Fundacji
Wojciech Jędrzejewski – Wiceprezes Rady Fundacji
Wojciech Kaczorowski – Członek Rady Fundacji
Krzysztof Pietraszkiewicz – Członek Rady Fundacji
Sergiusz Najar – Członek Rady Fundacji

Rada Programowa Fundacji

Krzysztof Berzyński
Małgorzata Domagalik
Zofia Gaber
Wojciech Gąssowski
Aleksandra Jacoby
Wojciech Jędrzejewski
Elżbieta Karnafel
Krystyna Kaszuba
Krystyna Kofta
ś.p. Krzysztof Kolberger 
prof. Ryszard Łukaszewicz
Gabriela Miłowska-Moląg
ks. Arkadiusz Nowak
Janusz Olejniczak
Włodzimierz Paszyński (*)

Andrzej Pągowski
Jan Podgórski
Danuta Raczko
Maryla Rodowicz
prof. Henryk Samsonowicz
Irena Santor
Justyna Steczkowska
Cezary Szczylik
Nina Terentiew
Bożena Toeplitz
Emil Wesołowski
ś.p. Zofia Wolska
Jan Wołek
ś.p. Xymena Zaniewska

(*) zawiesił działalność na czas pełnienia funkcji wiceprezydenta Warszawy