Zarząd i Biuro

Zarząd fundacji

Jolanta Kwaśniewska – Prezeska Zarządu

Biuro

Anna Jankowska–Drabik – Dyrektorka Fundacji
Anna Pieniążek – Koordynatorka ds. realizacji celów statutowych
Iwona Piekarska – Specjalistka ds. administracyjnych i realizacji celów statutowych

Elżbieta Lubaszka – Główna Księgowa