Zarząd i Biuro

Zarząd fundacji

Jolanta Kwaśniewska – Prezeska Zarządu

Biuro

Anna Jankowska–Drabik – Dyrektorka Fundacji
Anna Pieniążek – Koordynatorka ds. realizacji celów statutowych
Iwona Piekarska – Specjalistka ds. administracyjnych i realizacji celów statutowych

Kancelaria Doradztwa Podatkowego “PERFEKT” Sp. z o.o.

ul.Pułaskiego 76, 05-510 Konstancin-Jeziorna