Zarząd i Biuro

Zarząd fundacji

Jolanta Kwaśniewska – Prezeska Zarządu
Krzysztof Berzyński – Członek Zarządu

Biuro

Anna Jankowska–Drabik – Dyrektorka Fundacji
Anna Pieniążek – Koordynatorka ds. realizacji celów statutowych
Greta Sobolewska – Koordynatorka ds. PR i nowych technologii

Elżbieta Lubaszka – Główna Księgowa