The Big Campaign for Dignity – Avon Speak Out Against Domestic Violence has been launched

‘Communication without Barriers’ Foundation has joined the campaign run by Feminoteka and Avon. Mrs Jolanta Kwaśniewska has decided to join the Big Campaign for Dignity - Avon Speak Out Against Domestic Violence and to lent it her image because she has been leading a popular anti-violence discussion panel within the Congress of Women for a number of years. One of its aims was to prepare recommendations for the amendment of the family anti-violence act.

“CHOPIN FOR CHILDREN” – A CONCERT TO CELEBRATE THE CHILDREN’S DAY AND THE 5TH ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE CLINIC OF PEDIATRICS, HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND ENDOCRINOLOGY OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

On June 1, 2010 at 11.00 o'clock there will be held a charity concert for children in the Department of Oncology and Hematology of the Medical University of Gdansk built by the Foundation of Jolanta Kwasniewska – "Communication Without Barriers." Clinic was ceremonially opened on June 3, 2005.

Pani Jolanta Kwaśniewska Patronem Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet oraz członkiem Europejskiego Komitetu Doradczego.

Działający od 1996 roku European Institute of Women’s Health promuje równość płci na arenie zdrowia publicznego, badań naukowych i polityki socjalnej w Europie oraz dąży do poprawy zdrowia kobiet. Organem wspierającym EIWH jest European Advisory Council składający się z organizacji oraz osób indywidualnych specjalizujących się w polityce zdrowotnej, w szczególności w problematyce zdrowia kobiet.

Fundacja “Porozumienie bez Barier” laureatem Nagrody św. Kamila

Z radością informujemy, że Kapituła Nagrody Św. Kamila uhonorowała Fundację „Porozumienie Bez Barier” Nagrodą Specjalną, „za wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci i godną naśladowania postawę”, akcję „Odnawiamy Nadzieję” oraz wybudowanie Kliniki Onkologii Dziecięcej w Gdańsku”.

Fundacja “Porozumienie bez Barier” laureatem Nagrody św. Kamila

Fundacja „Porozumienie Bez Barier” uhonorowana została Nagrodą Specjalną. Tegoroczne Nagrody Świętego Kamila wręczono w dniu 10 lutego w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. Nagrodę odebrała Prezes Fundacji „Porozumienie bez Barier” – Jolanta Kwaśniewska.

Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową – inicjatywa Fundacji „Porozumienie bez Barier”

W ubiegłą środę, 14 października 2009 roku w Warszawie, z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, odbyło się Sympozjum zorganizowane w celu opracowania dokumentu opisującego wspólny dla wszystkich krajów Europy model opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Androulla Vassiliou – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. Patronat merytoryczny objęło SIOPE – Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów Onkologów.

Mrs Jolanta Kwaśniewska – Patron of the European Institute of Women’s Health and a member of the European Advisory Committee.

European Institute of Women’s Health, which has operated since 1996, promotes gender equality in the public health arena, research and social policy in Europe and aims to improve women’s health. The authority, which supports EIWH is the European Advisory Council, which consists of organizations and individuals that specialize in health policy, particularly in women’s health issues.