EUROPA ZJEDNOCZONA PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – KONFERENCJA PRASOWA

W imieniu Centrum Praw Kobiet oraz Europejskiej Organizacji Sieciowej przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe) zapraszamy na konferencję prasową, która poprzedza międzynarodową konferencję „EUROPA zjednoczona przeciwko przemocy wobec kobiet: lepsze prawo, polityka i usługi dla ofiar!” oraz na konferencję, która odbywa się w dniach 14-15 października w Centrum Konferencyjnym.

EUROPA ZJEDNOCZONA PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET – KONFERENCJA PRASOWA

W imieniu Centrum Praw Kobiet oraz Europejskiej Organizacji Sieciowej przeciwko Przemocy wobec Kobiet „WAVE” (Women Against Violence Europe) zapraszamy na konferencję prasową, która poprzedza międzynarodową konferencję „EUROPA zjednoczona przeciwko przemocy wobec kobiet: lepsze prawo, polityka i usługi dla ofiar!” oraz na konferencję, która odbywa się w dniach 14-15 października w Centrum Konferencyjnym.

Europe United against Violence against Women – Press Conference

On behalf of the Centre for Women's Rights Organisation and WAVE (Women Against Violence Europe) we would like to invite you to a press conference preceding the International Conference ‘Europe United against Violence against Women - improved legislation, policies and services for victims’ and to the main conference, taking place on 14-15 October in the Conference Centre.

“Nie ufaj bezGRANICznie – a campaign of Suwałki Municipal Police

Municipal Police Headquarters in Suwałki has been running an information campaign against human trafficking 'Nie ufaj bezGRANICznie’ (Don't trust BOUNDlessly). The aim of the campaign is raising public awareness of the fact that human trafficking may relate to everyone and that the most effective way of preventing it is increased vigilance based on knowledge.

Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych – Warszawa 2010

18 września o godzinie 20.00 na stadionie warszawskiej Legii odbyła się uroczysta ceremonia otwarcia Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyło w niej 1,5 tysiąca niepełnosprawnych intelektualnie sportowców z 56 krajów. Reprezentacji Polski wkraczającej na murawę stadionu towarzyszyły Pierwsze Damy: Pani Anna Komorowska, Pani Danuta Wałęsa oraz Pani Jolanta Kwaśniewska, która od lat wspiera i patronuje licznym inicjatywom Olimpiad Specjalnych tak w Polsce jak i na świecie.

Podziękowania dla Worldwide School!!!

Dziękujemy firmie Worldwide School za nieodpłatne przetłumaczenie na język angielski naszej strony internetowej. Profesjonalizm i zaangażowanie zespołu Worldwide School sprawiły, że długo oczekiwana angielska wersja naszej strony ujrzała światło dzienne. Jesteśmy szczęśliwi, że to właśnie z Worldwide School udało się tego dokonać.
Mamy nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować tak cenną dla nas współpracę.

Ruszyła Wielka Kampania o Godność – Avon kontra Przemoc.

Fundacja „Porozumienie bez barier” włączyła się w akcję Feminoteki i Avonu, a Pani Jolanta Kwaśniewska użyczyła tej kampanii swojej twarzy. Pani Prezydentowa zdecydowała się przyłączyć do Wielkiej Kampanii o Godność „Avon Kontra Przemoc” ponieważ od lat zajmuje się tą tematyką, a przez ostatnie dwa lata prowadziła cieszący się dużą frekwencją panel przeciwko przemocy w ramach Kongresu Kobiet, przygotowujący rekomendacje do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

We’re grateful to Worldwide School!!!

We're grateful to Worldwide School!!!
We'd like to express our gratitude to Worldwide School for providing us with an English translation of our website free of charge. The professionalism and commitment of Worldwide School's team have contributed to the publication of the long-awaited English version of our website. We are very happy that it was Worldwide School that helped us make this plan come true. We do hope that we shall continue this valuable cooperation in the future.
 

Special Olympics European Summer Games Warsaw 2010

The official opening ceremony of Special Olympics European Summer Games took place on 18th September 2010, at 8.00pm on Warsaw Legia stadium. Among its participants there were around 1500 intellectually disabled athletes from 56 countries. When walking onto the field, the representatives of the Polish team were accompanied by Polish First Ladies: Mrs Anna Komorowska, Mrs Danuta Wałęsa and Mrs Jolanta Kwaśniewska who for many years has been supporting and providing patronage for numerous Special Olympics events both in Poland and abroad.

The Big Campaign for Dignity – Avon Speak Out Against Domestic Violence has been launched

‘Communication without Barriers’ Foundation has joined the campaign run by Feminoteka and Avon. Mrs Jolanta Kwaśniewska has decided to join the Big Campaign for Dignity - Avon Speak Out Against Domestic Violence and to lent it her image because she has been leading a popular anti-violence discussion panel within the Congress of Women for a number of years. One of its aims was to prepare recommendations for the amendment of the family anti-violence act.

“CHOPIN FOR CHILDREN” – A CONCERT TO CELEBRATE THE CHILDREN’S DAY AND THE 5TH ANNIVERSARY OF THE OPENING OF THE CLINIC OF PEDIATRICS, HEMATOLOGY, ONCOLOGY AND ENDOCRINOLOGY OF THE MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

On June 1, 2010 at 11.00 o'clock there will be held a charity concert for children in the Department of Oncology and Hematology of the Medical University of Gdansk built by the Foundation of Jolanta Kwasniewska – "Communication Without Barriers." Clinic was ceremonially opened on June 3, 2005.

Pani Jolanta Kwaśniewska Patronem Europejskiego Instytutu Zdrowia Kobiet oraz członkiem Europejskiego Komitetu Doradczego.

Działający od 1996 roku European Institute of Women’s Health promuje równość płci na arenie zdrowia publicznego, badań naukowych i polityki socjalnej w Europie oraz dąży do poprawy zdrowia kobiet. Organem wspierającym EIWH jest European Advisory Council składający się z organizacji oraz osób indywidualnych specjalizujących się w polityce zdrowotnej, w szczególności w problematyce zdrowia kobiet.

Fundacja “Porozumienie bez Barier” laureatem Nagrody św. Kamila

Z radością informujemy, że Kapituła Nagrody Św. Kamila uhonorowała Fundację „Porozumienie Bez Barier” Nagrodą Specjalną, „za wieloletnią ofiarną służbę dla dobra chorych dzieci i godną naśladowania postawę”, akcję „Odnawiamy Nadzieję” oraz wybudowanie Kliniki Onkologii Dziecięcej w Gdańsku”.

Fundacja “Porozumienie bez Barier” laureatem Nagrody św. Kamila

Fundacja „Porozumienie Bez Barier” uhonorowana została Nagrodą Specjalną. Tegoroczne Nagrody Świętego Kamila wręczono w dniu 10 lutego w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie. Nagrodę odebrała Prezes Fundacji „Porozumienie bez Barier” – Jolanta Kwaśniewska.

Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową – inicjatywa Fundacji „Porozumienie bez Barier”

W ubiegłą środę, 14 października 2009 roku w Warszawie, z inicjatywy Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier”, odbyło się Sympozjum zorganizowane w celu opracowania dokumentu opisującego wspólny dla wszystkich krajów Europy model opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Androulla Vassiliou – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. Patronat merytoryczny objęło SIOPE – Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów Onkologów.

Mrs Jolanta Kwaśniewska – Patron of the European Institute of Women’s Health and a member of the European Advisory Committee.

European Institute of Women’s Health, which has operated since 1996, promotes gender equality in the public health arena, research and social policy in Europe and aims to improve women’s health. The authority, which supports EIWH is the European Advisory Council, which consists of organizations and individuals that specialize in health policy, particularly in women’s health issues.