O nas

FUNDACJA „POROZUMIENIE BEZ BARIER’’ została założona w 1997 roku przez ówczesną Pierwszą Damę RP, Panią Jolantę Kwaśniewską. Od tego czasu działamy nieprzerwanie doskonaląc formy i jakość udzielanej pomocy. W latach 2004-2021 Fundacja byliśmy Organizacji Pożytku Publicznego. Naszym znakiem jest Motyl symbolizujący wiosnę, budzące się życie, nadzieję i radość.

Statutowym celem naszej Fundacji jest wspieranie działalności na rzecz inicjowania procesu zmian cywilizacyjnych i kulturowych tworzących ludziom warunki równych szans na drodze do ich rozwoju intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego, działalność na rzecz rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej osobom chorym, niepełnosprawnym, emerytowanym, osieroconym,  ubogim, uchodźcom, imigrantom, ofiarom kataklizmów i konfliktów zbrojnych oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym;

Programy Fundacji napisało życie i wciąż je weryfikuje. Obok osób indywidualnych, wspieramy szpitale, hospicja, ośrodki rehabilitacji, stowarzyszenia i inne fundacje i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Największym dobrem Fundacji dla ciężko chorych dzieci z regionu gdańskiego i całego Pomorza było oddanie w 2005 roku budynku szpitala – Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii AMG) zaprojektowanego i zbudowanego przez Fundację od fundamentów. Akademia Medyczna w Gdańsku może dziś poszczycić się pięknym budynkiem, w którym bardzo ciężko chore dzieci znajdują siłę i motywację do walki o własne życie i zdrowie.

Nasza Fundacja współpracuje z wieloma krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi.

Obecnie od już prawie 10 lat, realizujemy program ,,Oswajanie Starości’’. Uświadamiamy, że do starości trzeba się przygotować. Zależy nam na odczarowaniu słowa starość, jego pejoratywnego znaczenia. Stary człowiek nie musi czuć się ani wykluczony, ani nieprzydatny. I nie może być dyskryminowany z powodu wieku. W ramach programu, realizujemy szereg działań i aktywności, od kampanii społecznych, przez warsztaty dedykowane seniorom, po renowację i tworzenie tzw. Kącików Babci i Dziadka w Domach Pomocy Społecznej na terenie całej Polski.

24 lutego 2022 roku zmienił całą naszą fundacyjną rzeczywistość.  Już w połowie marca niewielkie warszawskie biuro  zmieniło się w międzynarodowe centrum operacyjne, w którym zatrudniliśmy 35 ukraińskojęzycznych liderek, wybranych spośród potrzebujących pilnie pomocy uchodźczyń wojennych. Wraz z zespołem polskich koordynatorów rozpoczęła się praca w terenie, w miejscach tymczasowego pobytu uchodźców. Wdrożyliśmy program Projekt Relokacja, który polega na pomocy w opuszczeniu przez przybyłych do Polski Ukraińców tymczasowych miejsc pobytu, takich jak hale, hangary czy dworce i znalezieniu im bezpiecznego schronienia w krajach Unii Europejskiej i całego świata.

Wspólnymi siłami, wraz z Global Empowerment Mission i innymi organizacjami relokowaliśmy blisko 40 000 osób do 48 krajów, dając im tym samym szansę na lepsze jutro. Skala tego zjawiska, nie byłaby tak ogromna, gdyby nie sztab oddanych sprawie wolontariuszy, darczyńców i specjalistów z różnych dziedzin.

Równolegle, dzięki wsparciu niezastąpionych Darczyńców i ludzi dobrej woli, świadczymy pomoc humanitarną rozdając kosmetyki, środki higieniczne, artykuły pierwszej potrzeby bezpośrednio najbardziej potrzebującym i przebywającym w punktach tymczasowego pobytu dla uchodźców wojennych.

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl