One muszą żyć

Program ,,One muszą żyć’’ powstał w odpowiedzi na dramatyczny stan polskiej służby zdrowia. Zasypywani setkami listów z prośbą o pomoc w ratowaniu życia i zdrowia dzieci z białaczką podjęliśmy koleje wyzwanie dofinansowywania już istniejących stanowisk przeszczepowych i tworzenie nowych.

Program ,,One muszą żyć’’ ma na celu niesienie pomocy dzieciom z chorobą nowotworową .W ramach tego programu wspierane są Ośrodki Hematologii i Onkologii Dziecięcej umiejscowione w całej Polsce. Wsparcie finansowe przeznaczane jest na remonty i rozbudowę , zakup specjalistycznego sprzętu oraz leków. W ramach tego programu sfinansowano budowę Kliniki Onkologii i Hematologii w Gdańsku

Główne dofinansowania:
• 370 tysięcy DM Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci we Wrocławiu (dzięki tej kwocie możliwe było sfinansowanie zakupu trzech łóżek do przeszczepów, a przez to uratowanie co roku życia trzydzieściorgu dzieciom, nie posiadającym zgodnych rodzinnych dawców),
• 160 tysięcy złotych Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę, które ze środków społecznych budowało Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Szpitalu Klinicznym w Szczecinie, aparat do badania USG dla Szpitala Wojewódzkiego w Krakowie,
• leki onkologiczne wartości ponad 100 tysięcy USD dla Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej,
• samochody marki FIAT dla dwóch hospicjów – Onkologicznego w Warszawie i Dziecięcego w Otwocku,
• 500 tysięcy złotych – dla Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii w Poznaniu na budowę Szpitala Dziennego Pobytu dla dzieci chorych na białaczkę oraz na uzupełnienie wyposażenia Oddziału Transplantacji Szpiku Kostnego,
• 10 tysięcy złotych – dla Kliniki Hematologii i Onkologii w Katowicach na uzupełnienie wyposażenia oddziału transplantacji,
• 43 tysięcy złotych dla Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie na zakup Mikrotomu rotacyjnego do diagnostyki histopatologicznej nowotworów dzieci,
• Samochód marki Fiat Punto – dla Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie,
• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę otrzymało kwotę 55 tys. złotych na budowę Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Szpitalu Klinicznym w Szczecinie,
• Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Krakowie otrzymała stanowisko do badań pediatrycznych (wartość rynkowa ok. 20 tys. złotych),
• W rejsie do Kopenhagi wzięło udział 60 dzieci po remisji białaczki,
• Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę otrzymało kolejną kwotę 100.000 złotych na budowę Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Szpitalu Klinicznym w Szczecinie,
• Przekazaliśmy leki onkologiczne (Gemzar) wartości 250.000 złotych do trzech szpitali onkologicznych w Krakowie, Zakopanem i w Lublinie,
• Oddział Onkologii Dziecięcej Szpitala w Łodzi otrzymał czek na kwotę 10.000 złotych,
• Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Krakowie – 100.000 złotych,
• Łódzkie Hospicjum dla Dzieci w Łodzi – samochód marki Renault Kangoo,
• Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie – samochód marki Ford Transit,
• W rejsie na szwedzką wyspę Gotlandię wzięło udział 60 dzieci po białaczce,
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu – 50.000 złotych,
• We wrześniu 2001 r. otwarty został Oddział Dziennego Pobytu Dzieci z Chorobami Nowotworowymi finansowany w większej części przez Fundację (550 tys. złotych),
• Oddział Onkologii Dziecięcej Szpitala w Łodzi otrzymał czek na kwotę 10.000 złotych,
• Hospicjum Onkologiczne w Warszawie – 100.000 złotych,
• Klinika Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Krakowie – 100.000 złotych,
• Hospicjum “Pro Salute” w Będzinie – samochód marki KIA do ZOZ,
• 150 dzieci z chorobami nowotworowymi uczestniczyło w specjalnej audiencji u Ojca Świętego w Watykanie, dokąd polecieli w towarzystwie Jolanty Kwaśniewskiej,
• Klinice Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Bydgoszczy – 301.373,00 złotych,
• Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci w Lublinie – 10.000,00 złotych,
• Stowarzyszeniu “Auxilium” w Nysie – 10.000,00 złotych na dofinansowanie remontu podłogi w hospicjum onkologicznym,
• 600 szt. prześcieradeł o wartości 30.012,00 złotych na rzecz kilku hospicjów i ośrodków dla ludzi starszych (Hospicjum Onkologiczne w Warszawie na Ursynowie, Zachodniopomorskie Hospicjum w Szczecinie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Reszlu, SP ZZOD w Augustowie), kwotę 62.565,00 złotych dla Szpitala Wojewódzkiego na ul. Smoluchowskiego w Gdańsku na dofinansowanie leczenia B. Kasprzyckiego,
• kwotę 200.000,00 złotych dla Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie na przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych pomieszczeń o powierzchni 140 m2. Hospicjum zapewnia nieuleczalnie chorym dzieciom wszechstronne wsparcie i całodobową, bezpłatną pomoc w szczególnie ciężkich przypadkach medycznych.

W 2002 roku Fundacja postawiła przed sobą niezwykle trudne zadanie na przyszłość. Postanowiła bowiem doprowadzić do budowy całkowicie nowej, wolnostojącej Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Akademii Medycznej w Gdańsku w miejsce dotychczas funkcjonującego, ciasnego i mało przyjaznego dzieciom oddziału onkologicznego

O klinice

Klinika mieści się w specjalnie zaprojektowanym dla jej potrzeb budynku. Skonstruowano go według obowiązujących standardów wymaganych przy wysoko specjalistycznym leczeniu ciężko chorych dzieci i ku poprawie warunków sprawowania nad nimi opieki lekarzy i rodziców. Projektanci, dzięki współpracy z utalentowanymi studentami Pracowni Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku stworzyli we wnętrzach niepowtarzalny barwny świat baśni, sprzyjający leczeniu i odzyskiwaniu sił przez małych pacjentów w myśl słów Pani Jolanty Kwaśniewskiej “w kolorze mniej boli”.

W Klinice znajduje się 37 łóżek, ambulatoria, pracownie: hematologiczna, mikroskopowa, diagnostyki ultrasonograficznej i gabinet EKG. Obszerne hole i świetlice wyposażone są w szafki szkolne i komputery, a także miejsca noclegowe dla rodziców. Możliwości swobodnego poruszania się po Klinice oraz korzystania z podręcznej kuchni stwarzają dzieciom namiastkę atmosfery domu i uatrakcyjniają czas wolny spędzany w szpitalu.

Budowę Kliniki największymi kwotami wsparli tzw. “Złoci Sponsorzy”: Polpharma S.A., Polkomtel S.A., Petrobaltic Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Prokom Software S.A, Fundacja “Warta”, Telekomunikacja Polska S.A i PKO BP S.A. Dotacja Ministra Zdrowia przyznana Akademii Medycznej w Gdańsku wyniosła 1.411.000 zł. Akademia Medyczna ze środków własnych sfinansowała wykonanie infrastruktury technicznej terenu na kwotę 300.000,00 zł.

  • 1 czerwca 2003 r. – wmurowanie kamienia węgielnego (do końca 2003 r. na budowę przekazano 767.912,00 PLN).
  • 8 stycznia 2004 r. – uroczystość zawieszenia wiechy, oddanie budynku w stanie surowym.
  • kwiecień 2004 r. – rozpoczęcie prac wykończeniowych i elewacyjnych, (w 2004 r. prowadzono intensywne prace budowlane i wykończeniowe, przekazując 3.386.707,00 PLN).
  • październik/listopad 2004 r. – czerwiec 2005 r. – malowanie wnętrz przez studentów z Pracowni Malarstwa i Pracowni Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
  • 3 czerwca 2005 r. – uroczyste otwarcie Kliniki.