MIESZKANIE CHRONIONE – podstawowe informacje

Mieszkanie chronione jest formą wsparcia dla dorosłej młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą – rodziny zastępcze i domy dziecka. Ułatwia start w dorosłość – pozwala na znalezienie dachu nad głową bezpłatnie lub za niewielką odpłatnością – ok. 100-200 zł miesięcznie, zależnie od dochodów młodego mieszkańca.

Jest przeznaczone dla osób, które uczą się i pracują – realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia czyli plan przygotowany przed opuszczeniem rodziny/placówki, zatwierdzony przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.

Mieszkanie, w którym realizujemy projekt, jest własnością powiatu piaseczyńskiego. Decyzję o skierowaniu do mieszkania wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Rolą Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach jest prowadzenie tego mieszkania oraz zapewnienie jego mieszkańcom pomocy zależnie od potrzeb – w znalezieniu pracy, w załatwianiu spraw urzędowych, prowadzenia gospodarstwa domowego etc. Każda z osób ma indywidualnego Opiekuna Usamodzielnienia – dorosłą osobę wspierającą, samodzielnie wybraną.

Mieszkanie działa jako mieszkanie chronione treningowe na podstawie Ustawy o pomocy społecznej, art. 53 ust 1-4, Rozporządzenia MPiPS w sprawie mieszkań chronionych z dnia 30 kwietnia 2018 r. oraz Uchwały nr 295/1/18 Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 28 września 2018 r.  ustalającej Regulamin Mieszkania.

Jednocześnie w mieszkaniu mogą przebywać 3 osoby, każda z nich ma oddzielny pokój. Mieszkanie musi być wyposażone we wszystkie niezbędne do życia meble, urządzenia – w tym telewizor lub komputer, sprzęty i naczynia do przygotowywania i spożywania posiłków.