Europejskie Standardy Opieki nad Dzieckiem z Chorobą Nowotworową

14 października 2009 roku w Warszawie, z inicjatywy naszej Fundacji, odbyło się Sympozjum zorganizowane w celu opracowania dokumentu opisującego wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej model opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Androulla Vassiliou – Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia. Patronat merytoryczny objęło SIOPE – Europejskie Stowarzyszenie Pediatrów Onkologów.

Uczestnicy Sympozjum uzgodnili najważniejsze elementy kompleksowego systemu opieki nad dziećmi z chorobami nowotworowymi. Podczas spotkania, postulowano wprowadzenie w Narodowych Programach Onkologicznych zapisów dotyczących zapewnienia dostępności do:

• najskuteczniejszych metod leczniczych w danym momencie terapii,
• ośrodków dysponujących kadrą oraz infrastrukturą gwarantującą najlepsze efekty terapeutyczne,
• nowych leków dla chorych dzieci, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia działańl egislacyjnych,
• tzw. niekomercyjnych badań klinicznych, będących podstawą postępu w procesie leczenia.„Rocznie w Europie rozpoznaje się nowotwór u ok. 20 000 dzieci i młodzieży w wieku do 19 roku życia. Ok. 80% tych chorych udaje się obecnie wyleczyć pod warunkiem zastosowania właściwej, najlepszej dostępnej metody leczenia. Współczesna terapia nowotworów u dzieci ma charakter kompleksowy. Wymaga zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu leczącego i może powodować odległe, niepożądane efekty wymagające monitorowania wyleczonego przez całe życie. Dzięki postępowi wiedzy, możliwym jest opracowanie nowych metod leczenia – mniej toksycznych i równocześnie bardziej skutecznych. Konieczne jest jednak stworzenie możliwości wprowadzania tych metod do standardów postępowania diagnostyczno-leczniczego.”ocenił prof. Jerzy Kowalczyk, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej – autor projektu wyjściowego.

W Sympozjum uczestniczyli wiodący onkolodzy dziecięcy oraz specjaliści z kilkunastu krajów europejskich, zajmujący się tematyką leczenia nowotworów, m.in.:
• Jolanta Kwaśniewska – Założycielka i prezes Fundacji “Porozumienie bez barier”, Patronka Europejskiej Koalicji Pacjentów z chorobą nowotworową ECPC,
• Elżbieta Pomaska – Założycielka Fundacji Pomocy dzieciom z chorobą nowotworową, członkini Ashoka Polska, matka dziecka po przebytej chorobie nowotworowej,
• Prof. Kathy Pritchard-Jones – Byla prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Onkologów, Instytut Badań nad rakiem (Royal Marsden Hospital, Sutton, Wielka Brytania),
• Prof. Gilles Vassal – Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Onkologów, Instytut Gustawa Roussy’ego (Villejuif, Francja),
• Prof. Ruth Ladenstein – Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pediatrów Onkologów, Instytut Badań nad nowotworami u dzieci (Wiedeń, Austria),
• Prof. Jerzy Kowalczyk – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Hematologii i Onkologii Dziecięcej, (Warszawa, Polska),
• Ewa Jack-Górska – doradca w organizacjach rodzicielskich działających na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, pacjentka po przebytej chorobie nowotworowej,
• Jarosław Greser – prawnik, doktorant Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, trener specjalizujący się w prawach człowieka, w szczególności prawach człowieka w relacjach biznesowych,
• Lynn Faulds Wood – Prezes Europejskiej Koalicji Pacjentów z chorobą nowotworową.„Wierzę, że wysiłki wszystkich krajów rozpoczęte na Sympozjum, wpłyną w niedalekiej przyszłości zarówno na znaczący wzrost liczby dzieci i młodzieży zdiagnozowanych we wczesnym stadium choroby, na krótsze, skuteczniejsze leczenie oraz na lepszą jakość życia w trakcie i po przebytym leczeniu.”oceniła Jolanta Kwaśniewska, Prezeska Fundacji „Porozumienie Bez Barier” – inicjator projektu.

Wypracowany został dokument pod nazwą „Europejskie standardy opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową” przygotowany z myślą o uporządkowaniu i ujednoliceniu systemów opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową w Unii Europejskiej. 

Wypracowane podczas Sympozjum ustalenia trafiły do Komisarz ds. Zdrowia UE, Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC) oraz SIOPE jako współtwórców ostatecznej wersji.

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl