One Muszą Żyć – Budowa Kliniki w Gdańsku

Chociaż pierwotnym celem Fundacji było pomaganie osobom z niepełnosprawnościami, z czasem zrodziły się nowe wyzwania i inicjatywy. Z setek listów od zrozpaczonych rodziców dzieci chorych na białaczkę wynikało, że w Polsce prawie w ogóle nie wykonuje się przeszczepów szpiku kostnego. W rzeczywistości były one wykonywane, ale w ilościach dramatycznie niewystarczających. Wg danych z lat 90-tych, na leukemię zapadało co roku około 1200 dzieci. Około 400 powinno przeszczepić się szpik kostny. Tymczasem w w najbardziej optymistycznym wariancie, mimo starań i poświęcenia lekarzy, udaje się co roku dokonać przeszczepów jedynie u 40. dzieci. Chcąc zmniejszyć dramat beznadziejnego oczekiwania w kolejce na operację, Rada Główna Fundacji postanowiła, że priorytetowym celem działania, będzie dofinansowywanie stanowisk przeszczepowych w już istniejących ośrodkach i fundowanie minimum jednego łóżka do przeszczepów co roku.

W 1998 roku, podczas listopadowego Dnia Dobroci, w ramach działalności na rzecz osób chorych na białaczkę, Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska w imieniu Fundacji przekazała:
370 tys. DM Klinice Hematologii i Chorób Rozrostowych Dzieci we Wrocławiu (dzięki tej kwocie możliwe było sfinansowanie zakupu trzech łóżek do przeszczepów, a przez co uratowanie co roku życia trzydzieściorgu dzieciom, nie posiadającym zgodnych rodzinnych dawców),
160 tys. zł Stowarzyszeniu Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę, które ze środków społecznych buduje Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej przy Szpitalu Klinicznym w Szczecinie,
aparat do badania USG dla Szpitala Wojewódzkiego w Krakowie,
leki onkologiczne o wartości ponad 100 tys. USD dla Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej,
samochody marki FIAT dla dwóch hospicjów – Onkologicznego w Warszawie i Dziecięcego w Otwocku.

W 2002 roku, w ramach programu “One muszą żyć”, Fundacja postawiła przed sobą niezwykle trudne zadanie. Postanowiła bowiem doprowadzić do budowy całkowicie nowej, wolnostojącej Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej przy Akademii Medycznej w Gdańsku w miejsce dotychczas funkcjonującego, ciasnego i mało przyjaznego dzieciom oddziału onkologicznego.

Dziesiątki listów wysłanych do potencjalnych sponsorów zaowocowały pierwszymi deklaracjami finansowego wsparcia i już 1 czerwca 2003 r. w Dniu Dziecka podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej Kliniki. W księdze pamiątkowej, stanowiącej jednocześnie kronikę budowy, Pani Jolanta Kwaśniewska wpisała słowa: “Z nadzieją na spotkanie 6 grudnia 2004 r.”. Tę datę bowiem obrano na dzień przekazania dla chorych dzieci prezentu mikołajkowego w postaci nowoczesnego, ,,motylkowego’’, trójkondygnacyjnego budynku, o planowanej powierzchni ponad 1.800 m2, którego przybliżony koszt miał wynieść około 4 mln złotych.

Dzień 3 czerwca 2005 roku był jednym z najważniejszych dni w 10-letniej historii naszej Fundacji.

Tego dnia do użytku oddano nowy budynek, który stał się siedzibą Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Gdańsku. Nowa Klinika odmieniła dotychczasowe, bardzo złe, warunki leczenia dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.

Łącznie na budowę Kliniki Fundacja przekazała kwotę 4.669.245,00 złotych, z czego w 2005 roku przekazano na ten cel kwotę 514.625,00 PLN.

Wesprzyj nas

Każda złotówka przekazana na konto naszej Fundacji, pomaga nam w realizacji rzeczy czasem niemożliwych.
Dołącz do grona wspierających nas w tym, w co wierzymy, co umiemy i co potrafimy.

Możesz nas wesprzeć jednorazowo lub wspierać regularnie co miesiąc, dzięki prostym płatnościom w portalu SiePomaga.pl.

Siepomaga

Dziękujemy również za wpłaty bezpośrednio na nasze konto bankowe:

Bank Handlowy I Oddział Warszawa

Przejdź na Siepomaga.pl